Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Emlékeztető a Balaton Akadémia 2004 január 2-1.-i nyilvános tanulmányi napjáról

A csikorgó hideg ellenére ragyogó napsütéses időben Pécsről, Kaposvárról, Nagykanizsáról, Lendváról. Veszprémből, Budapestről. Albertirsáról, Szekszárdról, Paksról. Kötcséről és persze Keszthelyről jöttünk össze. Az idei év terveiről, a beadott pályázatok sorsáról tartott beszámoló után

Kis János, a nagykanizsai Mező Imre Olimpiai Baráti Kör elnöke mutatta be Vásárhelyi Tamással irt új könyvét (Olimpiai kérdések), s tartott igazán élvezetes, nagy tárgyismeretre valló előadást az ókori olimpiák történetéről. (Elhangzott Papp Árpád: Ejjel Olimpiában című verse) A jelenlevők elfogadták Szíjártó István javaslatát. hogy dr. Csík Ferenc emlékének őrzésére (aki decemberben lett volna 90 éves) a Balaton Akadémia kéri a Magyar Örökség Díjbizottságot: nyilvánítsa Magyar Örökséggé dr. Csík Ferenc sportemberi, orvosi, újságírói-szerkesztői, tanári munkásságát.

Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár a Kereszténység-Európa-Magyarország tárgyú - Balogh János professzor emlékét is őrző - kitűnő előadása után dr. Papp Sándor egyetemi tanár beszélt az európai értékek őrzéséről, pontosan rámutatva az előttünk álló feladatokra is. Bence Lajos író, a Pannon Tükör főszerkesztő-helyettese a Szlovéniában élő magyarokat az uniós csatlakozás heteiben foglalkoztató kérdésekről, a magyar újságírás helyzetéről, a Zalaegerszegen most felújított Művelődési Központ és Közép Európai Kulturális Intézet avatóünnepségéről beszélt, s verseiből olvasott fel nagy sikerrel. László Kovács Gyula új kötetének bemutatása után, néhány szép verset hallottunk a Krisztina-versek közül, majd Acsádi Rozália bemutatta a Tolna megyében kiadott Mentsvár című folyóirat első három számát.

A Balaton Akadémia tagjai február 28.-án, március 27.-n (ekkor lesz a közhasznú egyesület közgyűlése is!) április 24.-n szombatonként 11 órakor Keszthelyen a Kastélyban találkoznak.

Tervezett programjaink között van „A képviselők felelőssége„ címmel az Európai Unióhoz csatlakozásunk még függő kérdéseiről kezdeményezett találkozó a térség országgyűlési képviselőivel,

a Balassi Bálint Intézet bemutatkozása. Csoóri Sándor Elveszett utak című új esszékötetének bemutatását, dr. Papp Lajos szívsebész professzor előadását, s az elmúlt hetekben megjelent könyvének köszöntését. Németh István Péter, Göncz László, Cserrák Árpád, Szigetvári Krisztián és mások könyvbemutatóját tervezzük az Új Balaton, a Hévíz, Somogy és a Pannon Tükör új számainak bemutatása mellett. Bemutatjuk a „Közbeszerzés az Európai Unióban" c. elsősorban vállalkozások és intézmények számára irt kötetet (Makarics Adrienne - dr.Kerekes Pál könyve) Folytatjuk az újkori olimpiák történetét.

Május 22.~n szombaton, Lendvára látogat a Balaton Akadémia. Munkacsoportjaink bemutatkozása után szeretnénk minél több barátunkat megismertetni a Szlovéniában élő magyarok helyzetével, a kulturális együttműködés további lehetőségeit kutatva (pl. közös másoddiplomás képzést indításával) a közös Európa újdonsült tagjaiként. Június 18-19-20 (Keszthely, Kastély) a Laus Pannoniae-költők fordítók, szerkesztők Vl. nemzetközi találkozójának időpontja. Ekkor emlékezünk a száz éve született európai magyar: Keresztury Dezső életére és munkásságára. Három könyvünk kiadására és bemutatására készülünk idén.

Pályázataink sikerétől függően szeretnénk Pécsen. Kaposváron, Szekszárdon, Zalaegerszegen, , Balatonfüreden, Balatonbogláron, Balatonalmádiban, Badacsonyban, Tapolcán is találkozni a Balaton Akadémia barátaival.

Tisztelt barátainkat ezúton is kérem. hogy adójuk 1%-ával, tagdíjuk befizetésével, adományaikkal, ötleteikkel támogassák a Balaton Akadémia munkáját!

A február 28.-i személyes találkozás reményében - barátsággal: Szíjártó István

Vissza a lap tetejére