Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Emlékeztető a Balaton Akadémia  2003.ápr.26.-i rendezvényéről

Száz meghívott barátunk közül 43-an tudtak eljönni Keszthelyre. ( Budapestről, Pécsről, Kaposvárról, Mosdósról, Szegedről, Párizsból, Veszprémből -összesen 12 településről érkeztek.)

A március 8.-i - 150.- ünnepi összejövetelen Táj és Magyarságkutató Intézetünk feladatait kijelöltük a következő 3 évre.Igy terveink szerint  bemutatjuk új munkaterületeinket.

Stein Aurél  nevét választotta keleti kapcsolatok munkacsoportunk, melynek alapitó vezetője dr. Bárdi László pécsi egyetemi tanár  kitűnő , alapos előadást tartott az Európai Unió Ázsia politikájáról, s ebben Magyarország szerepéről, pontosabban lehetőségeiről. Olyan új lehetőségeket tárt fel, melyekre a külügy, a gazdaság és a kulturális politikának egyszerre kellene  felfigyelnie. (Az előadás szövegét a BA honlapján -www.balatonakademia.ngo.hu- hamarosan közzétesszük, s röviditve közli a Kaposváron kiadott Búvópatak)

Az EU- Georgikon agrárinformációs munkacsoport immár 8 számot adott ki és terjeszt az interneten is a Keszthelyen készített bulletinből. Dr. Csepinszky Béla  a  Georgikon tanára bemutatta Jean Michel Gallet urat, a párizsi székhelyű gazda érdekvédelmi szervezet alelnökét, aki a közép-európai agrárinformációs együttműködés szervezője. Franciaország a legfejlettebb mezőgazdaságú uniós tagország-az információ cserének tehát különös jelentősége van, hiszen hazánk az egyetlen a leendő tagországok között, mely kiviteli aktivummal rendelkezik.

Czillinger Horváth László a Castor Természetvédelmi Alapitvány főtitkára bemutatta ( a szerző  özvegye és rokonai jelenlétében) dr. Erdélyi Mihály : A Duna középső szakaszának hidrogeolgiája c. könyvét (BA könyvek 58. kötet) Buday Miklós a Széchenyi Alap elnöke átvette az általunk az év történelmi CD-jének  választott Széchenyi összes írásait feldolgozó CD kiadójaként a  Sis Honestus emlékplakettet.

Csoóri Sándor Kossuth- és Herder- díjas, Magyar Örökség-díjas író, a Magyarok Világszövetségének örökös tiszteletbeli  elnöke a 2000-ben  alapított  a  Magyarság Szolgálatáért ezüst emlékérmet adta át Papp Árpád költő-műfordítónak, baráti szeretettel köszöntve egész életművéért, s Nikházy Gábornak az MVSZ elnöki titkárságvezetőjének  (1998 és 2000 között) sok magyar ügy önzetlen támogatójának.

Fekete Gyula  a Százak Tanácsa feladatairól, dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár a BA körül  szellemi holdudvar  -pártpolitikával nem foglalkozó értelmiségiek  meghívása alapján - teremtésének lehetőségéről  beszélt.

A Balaton Régió EU Ponttal együttműködési egyezményt irtunk alá, s előkészítettünk a Balaton Szövetséggel  is egy megállapodást. Ennek teljesjogú megbízott képviselőjéül dr. Szabó Imrét a VE Georgikon karának tanárát, Keszthely korábbi polgármesterét, a Balaton Szövetség volt  elnökét kértük fel.

Megköszöntük Héviz Város Önkormányzatának és Orgel Lászlónak   önzetlen támogatását, s a jelenlevőket  egyesületi tagdíjuk befizetésére kértük.

MÁJUS 24.-ÉN (SZOMBATON) 11.ÓRAKOR kerül sor a Keleti Golf-áram Közép-Európai kulturális együttműködés  előadásaira. JÚNIUS  21 -22.-én a Laus Pannoniae- költők, fordítók, szerkesztők V. nemzetközi találkozója lesz.

Rendezvényeinkhez és kiadásra váró 4 könyvünkhöz, egyes műhelyeink munkájához támogatókat keresünk. (Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesületünk bankszámlájának száma: 16200106-60363530 )

Szijártó István

Vissza a lap tetejére