Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Tájékoztató a "Laus Pannoniae -költők, fordítók, szerkesztők ötödik nemzetközi találkozójáról."
 

Június 21.-én szombaton reggel 10.30 és este 10.30 között ( a záróhangverseny , Szokolay Balázs   mesterkurzusának nagyszerű záróhangversenye ekkor fejeződött be) zajlott a találkozó
51 résztvevővel. (Közülük 28 volt író-szerkesztő vendégünk) Négy ország 23 településéről érkeztek barátaink, többségükben az 1996, 1999 és  2002 évi találkozóknak is vendégei voltak.
(A védnökségre felkértek közül négyen vettek részt személyesen a rendezvényen , melynek másnapján szűkebb körben a jövő évi Keresztury Dezső emlékére szerveződő találkozóról beszéltünk.)
A meghívó -immár a találkozó jegyzőkönyveként pontosítva- a mellékletben jelzi, hogy kik szólaltak meg. Reményeink szerint módunk lesz  könyvben is nyilvánossá tenni az előadások szövegét. A szervezőnek nem tiszte minősiteni a találkozót -annyit viszont kötelessége elmondani, hogy a résztvevő vendégek jól érezték magukat . 80 éves görög vendégeink ugyanolyan örömmel -elviselve a hőséget és az idegen nyelvi közeget- voltak köztünk, mint két nemzedékkel fiatalabb barátaink. Mindenkinek köszönetet mondva Papp Árpád nevét külön is leírom, hisz Takisz Tranulisz és Andreas Tzurasz fordítója most fáradhatatlan tolmácskísérő is volt, aki végtelen alázattal és baráti szeretettel gondoskodott az idő görög írók  pontos tájékoztatásáról, fizikai kényelméről.
A Balaton Akadémia Németh László nevét viselő irodalmi -művelődéstörténeti munkacsoportja és Mediterrán Műhelye nevében  a résztvevőknek és  munkánk támogatóinak köszönöm az együttműködést.
Szijártó István

Vissza a lap tetejére