Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Emlékeztető  2003 május 24.-i találkozónkról

A Balaton Akadémia 152.nyilvános tanulmányi napján  Keszthelyen, a Kastélyban 27-en voltak jelen a meghívottak közül. Az előző találkozókról, s az elmult időszakban végzett munkáról tartott elnöki tájékoztató után a "Keleti Golf-áram" Közép-Európai kulturális együttműködés tárgykörében CSÉMY TAMÁS , a Budapesten működő Cseh Centrum igazgatója nemzeteink kapcsolattörténetéről tartott rendkívül érdekes előadást, kiemelve az új kutatások fontosságát, s a közös  munka lehetőségét. Ezután dr.CSÉBY GÉZA  író,a Hévíz c.folyóirat szerkesztője,  a keszthelyi Goldmark Művelődési Központ igazgatója,  a lengyel -magyar kapcsolatokról, az utóbbi években született irodalmi, művelődéstörténeti kutatások eredményeiről szólt hangsúlyozva:  nincs ésszerű alternativája  az együttműködésnek az Európai Únióhoz való csatlakozás során. (Németh László 1940-ben irta a jószomszédi viszony áldásairól: "nehézség, hogy  a nagy érdekek mindig homályban voltak, a kis ellentétek pedig szem előtt. Hiába akartunk mi írók a népekkel beszélni, ha a hidakon az állam tart fináncot....Akármilyen rendbe kell beilleszkednünk, nagy előny számunkra s a rend számára is, ha együtt illeszkedünk bele."  )
Dr. KELLERMAYER MIKLÓS az orvostudomány doktora, a pécsi egyetem tanára a pénzközpontú világban a tudomány, az orvosok, a gondolkodók felelősségéről, üdvtörténeti kérdésekről, a magyarság lelki építkezésének kötelességéről tartott nagysikerű előadást. Dr SÁNDOR JÓZSEF sebészprofesszor , a budapesti egyetem tanára, a Nemzetközi Sebész Társaság főtitkára, adatokkal is alátámasztotta, hogy az egészségügy világszerte pénzközpontúvá vált, hogy erejük teljében lévő orvosok halnak meg, vagy válnak kiábrándulttá, kiégetté. Ezért is fontos a lelki tartás. Dr ANDRASOFSZKY BARNA főorvos, a Magyar Egészségügyi Társaság most leköszönt elnöke, arról a munkáról adott rövid tájékoztatást, melyet az elmult évtizedben végeztek.(A 74 alapító ,   s ez elsősorban Andrasofszky elnök úr érdeme, mára egy több mint 1500 fős  társaságot   - zömmel határontúli magyar orvosokat -működtet. Az új elnök dr. Mikola István volt miniszter is  kifejezte a további együttműködési szándékot a Balaton Akadémiával.) dr.DOBÓ MÁRTA főorvos, gyermekorvos az Országos Egészségvédelmi Központ munkájáról, a megelőzésről, a magzati károsodások elkerüléséről, a felvilágositó munka lehetőségeiről beszélt rendkívül szívmelegítően. Dr. OZSVÁTH FERENC főiskolai tanár, az elmúlt években Kaposvár alpolgármestere, a testi nevelés , az egészséges élet fontosságáról, a kalokagathia ókori nevelési eszmény időszerűségéről, a tanárok szerepéről , s nyugati országokban szerzett tapasztalatairól szólt rendkívül érdekfeszitően. (Karácsony Sándor a nagy nemzetnevelő irta: "tudomány etika nélkül, technikai hatalom etika nélkül csak az emberiséget elveszejtő mértéktelen "hübriszhez" vezet...  A nemzet csak etikus felnőttek társadalmi egyesülése lehet.")

A  Balaton Akadémia környezetvédelmi tárgyú könyveinek bemutatása után  abban állapodtunk meg, hogy a részletes bemutatásra egy későbbi alkalommal kerítünk sort.
Az Art'húr kortárs művészeti alapitvánnyal és alkotó csoporttal együttműködési megállapodást  fogadtunk el.
Június 21.-én rendezzük a Pannonia dícsérete ötödik írótalálkozót. Minden irodalombarátot szívesen látunk, de a  részt venni kívánóktól kétezer ft hozzájárulást kérünk-csekken (16200106-60363530) vagy készpénzben a helyszínen.  (A Balaton Akadémia Egyesület tagjai számára a részvétel ingyenes . Tőlük tagdíjaik rendezését kérjük!)
Ősztől inditandó etika másoddiplomás képzésünk (az  ember-erkölcs-vallásismeret tantárgy iskolai óraszámának radikális csökkentése miatt ) nem várható, hogy az iskolaigazgatók és a pedagógusok között komoly érdeklődést váltana ki. Azokhoz a kollégákhoz és más területen felsőfokú végzettséget szerzett, fiatalokhoz és idősebbekhez  fordulunk, akik igénylik e tárgykörben a korszerű  társadalomtudományi ismereteket , s szívesen vennének részt  rendszeres  közös munkánkban -mely a jelentkezők igénye szerint kiterjed az európai úniós pályázati lehetőségekre, informatikai és idegen nyelvi továbbképzésekre is.

Információk:  iszijarto@freemail.hu  és 06-30/237-807-9 ill. a Balaton Akadémia honlapján: www.balatonakademia.ngo.hu 

Rendezvényünk támogatásáért Borszék Tündének és Orgel Lászlónak mondtunk köszönetet.

Vissza a lap tetejére