Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Emlékeztető
        a Balaton Akadémia  156. nyilvános üléséről
                                                                   (Keszthely, Kastély 2003.okt.25.)

"1956- Magyarország védjegye" - Rőczey Jánosnak, a Befejezetlen forradalom írójának, a burg-kastl-i gimnázium tanárának ez a  mondata a Balaton Akadémia  megemlékezéseinek mottója.
Ez volt akkor is, amikor Balatonőszödön  bábáskodhattunk  a világ első Nagy Imre szobra (Kilár István párizsi szobrászművész  alkotása Szakál Imre ajándéka  a magyar nemzetnek) felállitásánál, melyet Balás Béla  rk. püspök áldása után (a jelenlevő közéleti kiválóságok és a fél falu előtt)  Wittner Mária, Fónay Jenő egykori halálraítéltek,  a börtönre ítélt Balás-Piri László és Fekete Gyula beszédei tettek hitelessé, az elhelyezett emlékfelirat - a kommunizmus minden mártírjának véréből sarjadt a szabadság, mely megszüli majd a  nemzeti egyetértést- teszi nemzeti kegyeleti helyeink egyikévé.
Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő 1956 emlékét és szellemét őrző előadása és versei után
Fónay Jenő a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke idézte szívszorító, minden résztvevőt megindító személyes emlékeit. Salamon Konrád  történész, az ELTE professzora  1956 örökségének korszerű értelmezéséről, a harmadik út forradalmáról beszélt. A magyar történelem legszabályosabb forradalmáról, mely nem a nemzetközi forradalmi hullám hatására tört ki, hanem  a maga váratlanságában, amikor az elkeseredett nép megelégelte a zsarnokságot örökre példát mutatva az emberiségnek. Salamon Konrád nemcsak Bibó István és Németh László gondolatait, hanem ll.János Pál pápa 1991-ben kiadott Centesimus Annus kezdetű enciklikáját is idézte bizonyságul, hogy: a kapitalista és kommunista rendszerekkel szemben  a "szabad munka, a vállalkozás és az együttműködés társadalma " jelent alternativát.
1989-90-ben  a rendszerváltoztatás idején ez a gondolat nem tudott politikai erővé válni- de a világ nagy baját ez az eszme fogja tudni meggyógyítani. (A kitűnő tanulmányt teljes terjedelmében a Balaton Akadémia könyvek 56.kötetében az Illyés Gyula emlékének ajánlott "Egy mondat a zsarnokságról.."  a -Laus Pannoniae 4. nemzetközi írótalálkozó emlékeztetője közli majd.) A Balaton Akadémia  emlékérmét  az 1956-os forradalom és szabadságharc  eszményeinek őrzéséért  Papp Árpádnak "a budapesti ősz " költőjének, -aki  56 szellemének a nagyvilágban nagyrabecsült őrzőjeként  számunkra ma is  a magánemberi és közéleti erkölcs egységének eleven bizonysága - szívbéli egyetértésével adtam át Nagy Gáspárnak, aki felidézte Papp Árpád 1981 decemberi a Magyar Irószövetség közgyűlésén -a Jaruzelski hatalomátvétel órájában- elmondott felszólalását :  nyilvánitsák ki a magyar írók szolidaritásukat, rokonszenvüket a lengyelek iránt . (jó alkalom idézni Kerényi Grácia Papp Árpádhoz  1981 dec.13.-án irt leveléből:" ....örülök, hogy épp maga mondta el, amit elmondott. Ne várja nem várhatjuk, hogy ez az Irószövetség ma úgy viselkedjék, ahogy a Lengyel Irószövetség 1956-ban a magyar forradalom vérbefojtása után..." )
Bakos István bemutatta a "Haza a magasban" kétkötetes nemzetismereti tankönyvet, melynek immár második kiadása került forgalomba. A négy szerző által elkészített szép kiállítású  kötetek elsősorban a nyugati magyarság kérésére készültek el. Ma már itthon, s a Kárpát medence iskoláiban  is  megkerülhetetlen kézikönyvek. ( Csak sajnálhatjuk hogy a  Nemzeti Tankönyvkiadó nem állt az imponáló szellemi teljesítmény mögé, s őszintén gratulálhatunk az Antológia kiadónak, hogy  ezt megtették ) Táj és Magyarságkutató Intézetünk  vállalt  feladatai között tudjuk  a magyar nemzetismeret  köteteinek népszerűsítését. Felvetettem a  jelenlevők (s ezen emlékeztetővel mindnyájunk ) számára  Debreczeny Ádám  javaslatát a csángó magyarok-  megmentésére, esetleges hazatelepítéséről  (75 ezer körüli az összlétszámuk) nyilvános eszmecserét kezdeményezve. (Baltimore és Sydney után legyen ez Keszthelyen is tárgya felelősségteljes együttgondolkodásunknak.)
Csótár András képviselő, bizottsági elnök részletes és alapos tájékoztatást adott a jelenlevőknek Keszthely város közművelődési, művészeti helyzetéről.
A szünet  után  Keszthely város polgármestere: Mohácsi József köszöntötte a megjelenteket, külön hangsúlyozta -utalva Czoma László beköszöntő szavaira is- hogy Keszthely városa  örömmel fogadta a  Balaton Akadémiát , s lehetőségei szerint támogtatni kívánja munkánkat. Hencsei Pál vegyész, egyetemi tanár a Kalokagathia értelmezéséről, ember és természet a test-szellem és lélek harmóniájáról beszélt. 
(27-en, a később érkezőkkel 29-en voltunk, Budapestről, Pécsről, Budakesziről, Gyenesdiásról, Nagykanizsáról, Badacsonyból- akik nem rettentünk meg az előző napi hirtelen jött havazástól.)

Legközelebbi találkozónk időpontja : nov 22. 11.00. A "Fagyöngycivilizáció"- Papp Sándor egyetemi  tanár  könyvének bemutatása, a termőföld, Tibet-dr. Bárdi László- a Kalokagathia -
dr. Schulek Ágoston  egy.tanár előadása,   irodalmi folyóiratok bemutatása, s a Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület közgyűlése (tagjainktól ezúton is kérjük az 1000ft/év tagdíj rendezését.) Ezúton  közlöm  hogy dr. Bakó Andrásné "előre nem látott hosszabb külföldi tartózkodása miatt" nem tudja tovább ellátni a Kalokagathia-dr. Csík Ferenc olimpiatörténeti szeminárium szervezését. Leköszönő levelét köszönettel nyugtattam, megköszönve amit eddig tett. Új feladataihoz, további munkájához ezuton is  sok sikert kívánok. (Értelemszerüen a munkacsoport  megjelölt telefonszáma és internetcíme megszűnt, 2003 október 16 óta a levélpapír érvénytelen, az ezen küldött meghívásokat kérem figyelmen kívül hagyni . A kalokagathia  és olimpiatörténeti tárgykörű előadásokra kizárólag én küldök felkéréseket. )

barátsággal: dr. Szijártó István

Vissza a lap tetejére