Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Emlékeztető szeptember 27-re 

Szeptember 27-re tervezett  előadásainkat rendben megtartottuk. Széchenyi születésnapjára emlékezve Kellermayer Ildikó kitünő előadását hallgattuk meg , Czoma László igazgató a Kastély múltjáról és jelenéről beszélt, majd Sárváry István professzor szólt a Balaton hidrogeológiájáról,  ( Erdélyi Mihállyal közösen irt könyve a Balaton Akadémia könyvek 34.kötete volt.) Acsádi Rozália  költészetét László Kovács Gyula  bemutatása után Németh István Péter elemezte és méltatta. (A Hévíz c. folyóirat részére adtuk át. )

Káliz Sajtos József: Sárróna ege alatt c. új verseskötetét, majd Cséby Géza műfordításait   (lengyel költők)   ismerhettük meg. Papp Árpád lengyel irodalmi kapcsolatait idézte fel. Bemutattuk "A bor örök" c. világirodalmi versválogatást (Németh István Péter munkája - BA könyvek 57.)

 Ezután került sor a "Kalokagathia -dr. Csík Ferenc olimpiatörténeti szeminárium" alakulására. dr. Bakóné Csík Katalin szervező  és Kiss János a zalai sportmúzeum vezetője beszéltek a tervekről.

(Horváth  Géza Balatoni kalauz c. könyvét  kézirat gyanánt néhány példányban adtuk ki pénzügyi támogatás hijján.) A találkozón 51-en voltunk.

Október 25.-én szombaton 11 órakor "1956-Magyarország védjegye"  lesz találkozónk témája. Irodalom , környezetvédelem, a Kalokagathia, magyarságismeret tárgykörben lesznek előadóink.

Szijártó István

Vissza a lap tetejére