Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Emlékeztető Balaton Akadémia február 19.-i, „ A képviselők felelőssége” címen szervezett találkozójáról.

Félszáznál többen voltunk együtt ezúttal Keszthelyen a Kastélyban. (A meghirdetett programból csak a betegsége miatt távolmaradt Bolberitz Pál főtisztelendő Úr előadása maradt el.)

A jelenlevők érdeklődő figyelemmel fogadták a  11 megszólalót. Köszönjük az előadásokat, Lénárd József (Pécs) fényképeiből mellékelünk néhányat.

Legközelebb március 19.-én szombaton 11.órakor találkozunk.

(Ekkor tervezzük közhasznú egyesületünk közgyűlését is, melynek   napirendi pontja a 2004 évi közhasznúsági jelentés megbeszélése és elfogadása. Kérjük az évi 2000 ft tagdíj –és a hátralékok- befizetését.)

Mindenkit szeretettel várunk!

dr. Szijártó István egyesületi elnök


Szijártó István megnyitója:

 Tisztelt Vendégeink, kedves Barátaim!

Isten hozta Önöket, köszönjük, hogy elfogadták a Balaton Akadémia meghívását immár 172. – 2003 márciusa óta itt a Kastélyban a 20.- nyilvános tanulmányi napunkra. Évente egyszer –immár 10. éve- a képviselők felelősségéról beszélünk. Nem pártpolitikai beszélgetést tervezünk, de szeretnénk segíteni abban, hogy  életünk hétköznapjai és ünnepei közé  megfelelő helyre tegyük a pártpolitikát az Országgyűlésben  bennünket képviselők munkáját. Köszöntöm Manninger Jenőt Keszthely és vidéke képviselőjét, dr. Sáringer Gyulát az előző és dr. Czoma Lászlót a korábbi időszak képviselőit. (Ausztráliából írt Csapó Endre, aki az interneten olvasva mai ülésünk tárgyáról,  felajánlotta segítségét, hogy sokan ismerjék meg dr.Pócza Lajos 1945-ben Keszthely  kisgazda, majd demokrata képviselőjének emigrációban született munkásságát )

December 5.-e figyelmeztetés volt, hogy szükséges tisztáznunk bizonyos alapfogalmakat. Magyarságunk politikai meggyőződésünktől független erkölcsi kérdés. Nem pénzügyi és nem  szavazat szerzési kérdés, hanem erkölcsi. A nemzethez  tartozás  a természetes állapot. Az alkotmány a nemzet államalkotó akarata, az állampolgárság pedig a modern világ elfogadott eszköze, hogy kifejezze ezt az összetartozást. Büszkének kellene lennünk a kontinens legrégibb írott alkotmányára, mely néhány évvel született a Magna Charta után. (Fáy Árpád a Balaton Akadémia 61. köteteként ma bemutatandó Alkotmányos piacgazdaságot II. című művében olvashatunk arról is, hogy olasz és magyar kutatók az Aranybulla és az ENSZ  Alapokmányának alaptéziseiben találtak egyezéseket.) „Hol lenne ma a magyarság, ha a török hódoltság 150 éve alatt Erdély és a Felvidék politikai elitje csak alamizsnát küldött volna Pest-Buda, s az Alföld magyar lakosságának ?”- kérdezi nyílt levelében  száz hazai történész….

Elődeinktől kaptuk –reméljük jól őrízve - unokáinknak adjuk át történelmünkhöz, néphagyományainkhoz, anyanyelvünkhöz hasonlóan természeti környezetünket is. (Montenegró új alkotmányában ez már benne van!)

Ma a fejlődést a bevásárlóközpontok építésében mérjük, a klientúra gyarapodására, na meg az újraválasztásra figyelve. A közösség számára azonban az életminőség az első szempont. (Norvégia vezeti immár négy éve a világrangsort. Az egy főre jutó jövedelem nagyságánál  többre tartják a becsület szempontjait, a közbizalmat, a szociális biztonságot.)

Januári rendezvényünk után Papp Lajos és Kellermayer Miklós professzor urakkal együtt aláírtam a Hévízi-tóért aggódók petícióját.

Nem azért, hogy Keszthely és Hévíz vállalkozóinak vitájába beavatkozzunk. Évtizede immár, hogy a Balaton Akadémián megvitattuk a

tudomány –jelen esetben a hidrogeológia - legjobb szakembereinek részvételével, hogy sem üzleti, sem politikai haszonszerzés nem indokolhatja természeti örökségünk kockáztatását. Erdélyi Mihály és Sárváry István a Balatoni régió hidrogeológiájáról írt könyvükben (Balaton Akadémia könyvek 34.) kifejezték a szaktudomány aggodalmát a hévízi tó vízhozamának csökkenése, a tó életképessége miatt. A Szahel-övezet tragédiája, az Aral-tó kiszáradása elég figyelmeztetés lehet. Sárváry professzor két éve ebben a teremben beszélt erről, utalva a Római Klub „A növekedés korlátai” címen közzétett jelentésére).

Videant consules! –– mondjuk hát együtt Ciceróval: igen, vigyázzanak a konzulok, hogy baj ne érje a köztársaságot!

A mai a két órában  két 20 perces előadást, és 10 perces hozzászólásokat hallgatunk meg, először Albert Gábor író, szerkesztő előadását.


Képek

 MEGHÍVÓ

A Balaton Akadémia 2005 február 19.-i (szombat 11.00) a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumban rendezendő nyilvános tanulmányi napjára, melynek tárgya ezúttal is:

a nemzet szellemi, erkölcsi környezetvédelme.

Előadók: főtisztelendő dr.Bolberitz Pál pápai prelátus, egyetemi tanár (Európa és a kereszténység)

Albert Gábor József Attila díjas író, szerkesztő (Gondolatok a nemzeti kultúráról)

"A képviselők felelőssége"

dr.Manninger Jenő országgyűlési képviselő volt államtitkár Keszthely város képviselője

Hozzászólásra kértük

dr. Sáringer Gyula akadémikust, egyetemi tanárt és

dr. Czoma László igazgatót, Keszthely korábbi országgyűlési képviselőit és

dr. Ralovich Béla mikrobiológust, az orvostudomány doktorát.

Az összejövetelen bemutatjuk a NAPÚT című folyóiratot,

Csete Ildikó textiltervező "Magyar Örökség-díjas" iparművész Vonzódás és választás c. munkáját,  

Fáy Árpád Alkotmányos piacgazdaságot! (II.) című munkáját.

(Balaton Akadémia könyvek 61.kötet)

Tájékoztatók: Zengő - Hévízi tó - atomtemető - Verespatak

/Március 19.-i tanácskozásunk bevezető előadását dr. Pozsgay Imre egyetemi tanár, volt államminiszter tartja (A magyarság feladatai az új évezredben)/

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

dr.Szijártó István elnök 


Vissza a lap tetejére