Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Emlékeztető a Balaton Akadémia

2005. október 29.-én tartott rendezvényéről

Meghívott előadóink közül először Bartis Ferenc költő, szerkesztő, hajdani halálraítélt, a nemzeti összefogás gondolatáról, az „Összmagyar Testület” több évtizedes munkájáról tartott kitűnő előadást. Bemutatta új könyvét, s az általa kiadott XVI.

évfolyamában járó CÉH című folyóiratot, majd a Torontó melletti Hamiltonból érkezett Magyaródy Szabolcs tartott gondolatgazdag előadást „A magyarság hírneve a világban” tárgykörben.

Beszélt azokról a tényekről (könyvekről, filmekről) és személyekről, akik Seaton Watson, Jászi Oszkár mai örököseiként gyalázzák itthonról is a magyarságot, a magyargyűlölő külföldi propaganda hatásáról, a hazai hivatalok tehetetlenségéről, valamint azokról a művekről, hazai és külföldi személyekről, akik védik a magyarság hírnevét. Magyaródy Szabolcs az „egyszemélyes országimázs központ” öregcserkész barátaival 78 könyvet adtak ki angolul, több mint 75 ezer példányban.

Szentmihályi Szabó Péter költő, műfordító, egyetemi tanár, az Európai Únió jelenéről és jövőjéről beszélt. Nagyszerű előadást tartott arról, hogy csak a keresztény Európa birkózhat meg eredményesen a kor kihívásaival. Magyarországnak, az újra evangelizált, keresztény Magyarországnak ebben a munkában kell feladatot vállalnia.

Fáy Árpád a kiemelten közhasznú Alkotmányossági Műhely elnöke a közjogi kérdések tisztázásának fontosságára a történelmi alkotmányhoz való visszatérés szükségességére figyelmeztetett.

Ismertettük a Százak Tanácsa felhívását: A forradalom 50. évfordulóján Lengyelország legyen Magyarország díszvendége.

Több mint ötvenezer egyesület, civil szervezet, száznál több bejegyzett politikai párt, csakúgy, mint a négy parlamenti párt, - beszél a nemzet érdekében elkerülhetetlen összefogásról, nem figyelve arra, hogy mindenki ugyanazt hajtogatja: VELE fogjanak össze. Méltatlan ez nemzeti történelmünkhöz, ezer éves államiságunkhoz, s az 1956-os forradalom és szabadságharc örökéhez.  Rőczey János szavai:

 „1956– Magyarország védjegye!” –köteleznek.

Mindegyik előadás azt a gondolatot helyezte középpontba, hogy elkerülhetetlen a magyarság összefogása. Vannak alapvető nemzeti érdekek, melyek felette állnak a pártpolitikai nézetkülönbségeknek, harcoknak. A nemzeti oldal szavazóinak ezekben a kérdésekben a tisztességes baloldali munkásemberek a természetes szövetségesei, miként ez így volt 1956-ban is. (Bizonyítja ezt az is, hogy a megtorlás, a kivégzések, súlyos börtönítéletek elsősorban a  munkás fiatalokat sújtotta.)

De mi „széttépve és összetörten/ Győzelmektől meggyötörten…és mégis élünk!” -írta Bartis Ferenc. (1956 november 1-én, Halottak Napján szavalta el a verset Kolozsváron a Házsongárdi Temetőben Dsida, Brassai, Kríza sírjánál Utószó című versét melyért a Román Katonai Törvényszék külön hétévi nehéz börtönre ítélte.)

A jelenlevők közül Milinkó és Sáringer professzor urak a rendezvényeink iránt várhatóan érdeklődő keszthelyiek névsorának eljuttatásával, Csite András tanár úr továbbra is internetes meghívásokkal segíti a Balaton Akadémia barátainak részvételét.

A fényképeket Lénárd József pécsi barátunk készítette (miként a korábbiakat is)- ezúton is köszönjük.

A „Keleti Golf-áram Közép-európai kulturális együttműködés munkacsoportunk november 26.-án vagy december 3.-án  (felkért előadóink elfoglaltságától függően) találkozik újra.

A pontos dátumot időben közzé tesszük.

Ezúton is mindenkit szeretettel hívunk !

Szíjártó IstvánMeghívó

2005 október 29.-én, szombaton, 11.00 –kor Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban tartja a Balaton Akadémia

„Keleti Golf-áram” Középeurópai Kulturális Együttműködés Műhelye

következő tanácskozását, melynek meghívott vendégei

       a térség népeinek közös érdekeiről és 

       a magyarság boldogulásának feltételeiről beszélnek.

/ Folyóiratok új számait /CÉH, PANNON TÜKÖR/ és most megjelent könyveket is bemutatunk. /

A felkért előadók:

          Bartis Ferenc, Magyaródy Szabolcs (Canada),

Szentmihályi Szabó Péter, Fáy Árpád, Dobos László, Bába Iván 

Mindenkit barátsággal várunk!

Szíjártó István


Vissza a lap tetejére