Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

 

Meghívó

2006 őszi programjainkat az önkormányzati választások után kezdjük csak. A forradalom és szabadságharc félszáz éves évfordulójára október 28.-i (szombat 11.00) találkozónkon emlékezünk.

KESZTHELY, KASTÉLY

I.

Szeretnénk a találkozókon jelen levő tagjainkat kérni, hogy szóljanak munkáikról, újabb kutatásaikról, irodalmi, művészeti eredményeikről.

Tervezzük - egyebek között - bemutatni az Erdély a második világháborúban c. kötetet, (Csite András ) Zagorec Csuka Judit A Muravidék és Rábavidék kortárs szlovén íróinak antológiáját, Göncz László Egy peremvidék hírmondói és Bence Lajos a Magyar identitásról írt tanulmánykötetét, az 1956 öröksége - a Százak Tanácsa ajánlásai a nemzetnek c. kötetet, a Trikolor kiadó Örökség sorozatában 26. Kötetként megjelent Fekete Gyula Kóstoló c. örökhagyó könyvét, a Jussunk - 1956 c. kötetet,

Szili Ferenc Levelekben őrzött sorsok című munkáját, Ágh István Októberi fogadalom c. könyvét, Dallos Szilvia Utószinkron c. drámáját, a BÚVÓPATAK és a PANNON TÜKÖR új számait.(Csernák Árpád, Péntek Imre)

A Magyar Örökség-díjas TF ESTÉK szervezői: Schulek Ágoston és Edit és Albert Gábor író, szerkesztő 2006 november 18.-án (szombat 11.00-14.00) lesznek vendégeink. (a Százak Tanácsa több tagja a keszthelyi program - után Lendván is találkozunk ottani barátainkkal, ahol szólunk közéleti gondokról is.

December 16.-án, szombaton 11.00 órakor lesz a Balaton Akadémia idei rendezvényeinek lezárása. A téma továbbra is a térség kulturális, környezetvédelmi, gazdasági, politikai együttműködése.

(Előadóként a Balaton Akadémia Professzori tanácsának tagjai közül ősszel és télen is számíthatunk Andrásfalvy Bertalan, Kellermayer Miklós, Bárdi László, Fekete Gyula, Papp Lajos előadásaira, Duray Miklósra, Dobos Lászlóra, Bence Lajosra, de várunk Gömörországból, az Ipolyságból, Vajdaságból, Kárpátaljáról és a Baranyai háromszögből is előadókat, beszélgető társakat, közreműködő művészeket.) Sándor József professzor, a nemzetközi Sebész Társaság főtitkára a sebészet történetéről tart előadást. Várjuk Ferencz Éva énekművészt önálló műsorával.

II.

A 2005-2006-os években a Keleti Golf-áram Közép Európai Kulturális együttműködést állítottuk munkánk középpontjába A „Köztes Európa”(„Zwischen-Europa” „Europa-Beetween”) Finnországtól, a Balti-Államoktól, Görögországig, a lausitzi szorboktól Kárpátaljáig a kisnemzeti régiók, a korábban külső birodalmi központokból (Bécs-Berlin- Szentpétervár-Moszkva-Isztambul) irányított térség.Az előadások a magyarság helyét, az új évezredben lehetséges együttműködési formákat tárgyalják.

 (2004-ben a Stein Aurél keleti kapcsolatok műhely, 2003-ban a Lóczy Lajos földrajzi és környezetvédelmi munkacsoportnak igyekeztünk rendezvényeinken kitüntetett helyet biztosítani.)

A Németh László irodalmi, művelődéstörténeti műhely alakulása óta folyamatosan jelen van rendezvényeinken, s a 2003 óta immár évente rendezett „Pannonia dícsérete” írótalálkozókon módunkban van összefoglalni a Balaton Akadémia legfontosabb üzeneteit. (2002 hatalom és erőszak - Illyés Gyula, 2003 az értelmiség felelőssége - Németh László, 2004 az európai magyarság – Keresztury Dezső, 2005 adj magyarságot a magyarnak! – József Attila, 2006 Keleti Golf-áram)

2007 évi terveink, készülő kiadványaink a Mediterrán Műhely munkáját állítják középpontba. Tágítva az idén vizsgált Közép-Európai térséget, a Baltikumtól Krétáig, a Munkácstól Salzburgig tartó földrajzi egységet, a Mediterráneum világával, melyet 80 éve Fernand Braudel mint önálló„történelmi személyiséget” kezdett vizsgálni. (Braudel – és a francia „Annales iskola” történetíró műhelye - elutasítja a politikai és diplomáciai események tükrében láttató történetírást, meghatározónak az éghajlat, időjárás, földrajzi környezet, demográfia, közlekedés, kommunikáció kérdéseit látja.

A Mediterráneum világát, a Földközi tenger, a „tengerek együttese”, a szigetek, félszigetek, olajfák, szőlők, karcsú evezős hajók és testes kereskedőhajók világát szeretnénk következő évi Balaton Akadémiai találkozóink középpontjába állítani. A Papp Árpád által 1989-ben Budán az Eötvös Collegiumban alapított, s 1993-tól a Balaton Akadémián működő Mediterrán Műhely régi és újabb eredményei mellett, fővárosi és veszprémi szakmai műhelyek bemutatását –tervezzük. Mediterrán Világ – Szilágyi István, Szilágyi Ágnes Judit, Garaczi Imre)

/2007 május 25-26-27 –re tervezett írótalálkozónknak, a „Laus Pannoniae - költők, fordítók, szerkesztők IX. nemzetközi találkozójának” is ez lesz a központi témája./

Mindenkit barátsággal hívunk találkozóinkra!

dr. Szijártó István (06-30-2378079)           2006. október 11.

 Vissza a lap tetejére