Vissza a nyitó oldalra


Közhasznúsági jelentés

a Balaton Akadémia 2008. évi működéséről

 

A Balaton Akadémia 1991 évi alapítása óta az egyik legnehezebb évét kezdte 2008-ban. Köszönjük Keszthely város-vezetőinek, elsősorban Ruzsics Ferenc polgármester Úrnak, hogy öt keszthelyi év, több mint félszáz Keszthelyen rendezett nyilvános tanulmányi nap után iratainkat, könyveinket, bútorainkat, tavasszal a Kastély pincéjéből a Kossuth Lajos u. 45. alatti irodánkba költöztethettük. (dr. Szabó Imre, dr. Sáringer Gyula és dr. Csepinszky Béla segítségét külön is köszönöm.)

Rendezvényeinknek a Helikon Kastélymúzeum továbbra is biztosít helyet, köszönet dr.Czoma László igazgatónak és a munkánkat támogató figyelemmel követő Manninger Jenő Zala Megyei Közgyűlési elnöknek. Nyilvános tanulmányi napokon Keszthelyen –és a Balatonon kívül - Budapesten, Bécsben, Pozsonyban, Kaposváron, Pécsen, Nagymaroson, Piliscsabán is találkoztunk barátainkkal (elsősorban a könyvek szerzői jóvoltából) - összesen 27 alkalommal.

 

Központi témáink 2008-ban a Márciusi Charta bemutatását követően, a földkérdés, majd az iskolaügy tárgykörének megvitatása (öt találkozón - Keszthelyen, Budapesten és Nagyberkiben – együttesen 25 előadóval) Az előadásokat megjelentetjük könyvsorozatunkban.

 

A honlapunkat 2001 óta működtető „NGO - szerver” téli megszűnésével némi zavar keletkezett, de Kiss Zalán informatikus segítségének köszönhetően tavasz végétől működik a www.balatonakademia.hu honlap.

 

Irodánk berendezése lehetőséget adott arra, hogy a

Balaton Akadémia - Táj és Magyarságkutató Központ” munkacsoportjai aktivizálódjanak.

Bárdi László egyetemi docens, Kína szakértő, a Pécsi Egyetem Ázsia Centrumának alapítója, az angliai Royal Society és a Kínai Akadémia tagja, „Stein Aurél-Keleti kapcsolatok” munkacsoportunk vezetője több előadást tartott idén, s a Balaton Akadémia kiadta egyik új kutatásain alapuló könyvét (Napkelet üzenete – Szent György könyvek)

A „Németh László irodalmi-művelődéstörténeti munkacsoport” 2009 évi kiadásra előkészítette Szabó István emlékezete kötetét (szerk. Németh István Péter) és Várhelyi György szobrászművész munkáit bemutató kötetét („Égigérő lépcsők”szerk. Szijártó István) Tavasztól a Szent György könyvek sorozatának szerkesztését és kiadását Keszthelyen, a Balaton Akadémián végzem.

Az „EU – Georgikon agrárinformációs munkacsoport” szervezője Csepinszky Béla 2003 óta megjelentette a Pannon egyetemmel együttműködve 250 internetes hírlevelét. (Szeretnénk ezek legfontosabbjait kötetben is kiadni.)

A „Mediterrán Műhely” alapító vezetője: Papp Árpád az év során a Búvópatak c folyóiratban folyamatosan jelentkezett új írásaival. („Szilánkok húsban, emlékezetben”- ezekből önálló kötet készül. A Búvópatak többnyelvű különszámmal köszöntötte Papp Árpádot. 2009-ben összes munkáinak kiadása készül. (Spyros Zambelis tavaszi meghívásának -Athén, Kythíra- nem tudtunk eleget tenni. Talán 2009 nyarán, őszén lesz erre lehetőségünk.)

(„Lóczy Lajos - földrajzi, környezetvédelmi” és „Csík Ferenc olimpiatörténeti –Kalokagathia” munkacsoportunk az idei évben sem működött)

 

A Balaton Akadémia Kiadó az elmúlt évben tagja lett az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének. (Könyveink megjelenéséről beszámolt az Új Könyvpiac, s a Szent György könyvek sorozat eddig megjelent 17 kötetéből 6 könyvet küldtünk a Jeruzsálemben tartandó 2009 évi nemzetközi könyvkiállításra)

Három könyvsorozatot gondoz a Balaton Akadémia kiadó. A 67. kötetnél járó BA könyvek, a Máskor könyvek (13 könyv) és a Szent György könyvek (2008 dec. 14 kötet, jelen beszámoló márciusi írásakor a 17. kötetet is bemutattuk.)

A sorozatszerkesztő Szijártó István). További hét kötet megjelenését készítettem elő. (A Szent György könyvek sorozathoz ez ideig a Béres RT. (250 ezer ft) a Hunginvest Kft (100 ezer ft) és a Pipacshon Kft.(100 ezer ft) biztosított támogatást. (melléklet kiadói életrajz)

 

Pénzügyeink:

Adó 1% - felajánlásból 2008-ban 174.000 forintot kaptunk, köszönjük az ismeretlen támogatóknak. (Rendezvényeinkre és könyveink nyomdaköltségére fordítottuk.) Kérjük továbbra is a segítséget.

Ősszel a MASZRE pályázatán a Szent György könyvek népszerűsítésére nyertünk 450.000 Ft-ot. (Az elszámolást decemberben elkészítettük, jelentésemet a pályázat bírálói elfogadták.) Köszönünk minden támogatást, kérjük a tagdíjak rendezését. (Évi 2000 Ft. nyugdíjasoknak és diákoknak 1000 Ft). 2003 óta többen maradtak el tagdíjakkal. A többéves elmaradást 3000 forint egyszeri befizetésével rendezheti mindenki. Köszönet rendesen fizető tagjainknak. (csekk mellékelve)

 

Tevékenységünket a Számvevők BT. a Philotherm Kft, a Regsoft Kft, rendszeresen támogatja. A Zala Megyei Önkormányzat, Veszprém és Somogy megye Közgyűlése, Kaposvár és Hévíz városok polgármesterei, a Goldmark Műv. Közp és a Helikon Kastélymúzeum támogatták a „Laus Pannoniae –költők, műfordítók szerkesztők találkozóját”.

 

Külön köszönjük Farkas Márta könyvvizsgálónk sok munkáját, önzetlen segítségét. (A részletes pénzügyi beszámolót a közgyűlésen osztjuk ki.)

 

Rendezvényeink tervezése egyre több nehézségbe ütközik, ezért nem tudtam előre jelezni, hogy 2009-ben mely napokon találkozunk. Március 21.-én szombaton 11.00 a Sáringer Gyula professzor Úr emlékére rendezett nyilvános tanulmányi nap, áprilisban (18.-án, szombaton) közgyűlés és könyvbemutatók. (ld. honlapunkon) Június 12-13. a „Pannonia dícsérete” költőtalálkozó időpontja. Az ezer éves Zala megye tiszteletére rendezzük X. jubileumi találkozónkat.

2008-ban sem tudtuk újra megnyitni a Kastélyban Erőss János csontfaragásainak állandó kiállítását. Ez a 2009. év feladata maradt. Dr. Czoma László igazgató május közepére (V.15. péntek) igérte a csontfaragások végleges elhelyezését.

Elkészítettem a Balaton Akadémia munkáját bemutató prospektusunkat. 2004-ben adtunk ki utoljára ilyen nyilvános tájékoztatót.

Keszthelyen kívül idén is több helyen tervezünk találkozókat, ezekről igyekszem mindenkit értesíteni, de kérem figyeljétek honlapunkat is.

 

Köszönettel mindenki segítségéért és megértéséért.

 

Elnökhelyettesünk dr. Sándor József sebészprofesszor nevében is barátsággal:

 

dr. Szijártó István elnök

Keszthely, 2009. március 21.


 Vissza a lap tetejére