Vissza a nyitó oldalra

Meghívó 2008 március 8-ra

Balaton Akadémia

Meghívó 2008 február 23-ra

Meghívó 2007 december 15-re

Meghívó és emlékeztető 2007 november 24-re

Meghívó 2007 május _-re

Meghívó 2007 április 21-re

Meghívó 2007 március 24-re

Meghívó és emlékeztető 2006 december 16-ra

Meghívó 2006 október 28-, november 18- és december 16-ra

>>>Meghívó és emlékeztető 2006 május 26-27-re<<<

Laus Pannoniae –költők, fordítók, szerkesztők VIII. nemzetközi találkozóját”. Keszthelyen és Lendván 50 hazai és  külföldi  meghívottal és további 50-60 vendéggel

Meghívó 2006 április 29-re

>>>Meghívó 2006 március 25-re<<<

>>> Meghívó és emlékeztető 2006 február 18-ra <<<

Közhasznúsági jelentés
 a Balaton akadémia 2005-ben végzett egyesületi munkájáról

>>> Meghívó és emlékeztető 2006 január 28-ra <<<

>>> Emlékeztető 2005 december 8-ra és 13-ra <<<

>>> Meghívó és emlékeztető 2005 december 3-ra <<<

>>> Meghívó és emlékeztető 2005 október 29-re <<<

>>> Meghívó és emlékeztető 2005 október 1-re <

>>> Meghívó  és emlékeztető 2005 május 27-28-ra <<<

>>> Meghívó és emlékeztető 2005 április 16-ra <<<

>>> Meghívó és emlékeztető 2005 március 19-re <<<

>>> Emlékeztető 2005 február 19-re <<<

>>> Emlékeztető 2005 január 29-re<<<

>>> Meghívó 2005 január 29-re <<<

>>> Emlékeztető 2004 november 27-re<<<

>>> Meghívó 2004 november 27-re<<<

>>>Emlékeztető 2004 november 27-re<<<

>>>Meghívó 2004 november 27-re<<<

>>>Meghívó és beszámolóként fényképek 2004 április 22-24-re<<<

>>>Meghívó és beszámoló 2004 április 17-re<<<

>>> képek 2004 március 27-ről <<<

>>>Meghívó 2004 március 27-re<<<

>>>Meghívók 2004 március-június<<<

>>> képek 2004 február 28-ról <<<

>>>Emlékeztető 2004 február 24-re<<<

>>>Meghívó 2004 február 24-re Pesten<<<

>>>Emlékeztető 2004 január 24-re<<<

A Balaton Akadémia minden hívének áldott, örömteli Újévet kívánunk a január 24.-i (meghívó)
(febr.28.-i, március 27.-i, ápr.24.-i, május 22.-i ) 
viszontlátás reményében .
 
(Keszthely, Kastély 11.00-14.00)
barátsággal Szijártó István

>>>Emlékeztető 2003 november 22-re<<<

>>>Meghívó 2003 november 22-re<<<

>>>Emlékeztető 2003 október 25-re<<<

>>>Program 2003 október 25-re<<<

>>>Emlékeztető 2003 szeptember 27-re<<<

>>>Meghívó szeptember 27-re, október 25-re, november 22-re<<<

>>> Tájékoztató 2003 június 21-i 

"Laus Pannoniae - költők, fordítók, szerkesztők ötödik nemzetközi találkozójáról"<<<

>>>Meghívó június 21-re<<<

>>>Emlékeztető 2003 május 24-i találkozónkról<<<

>>>Meghívó május 24-re<<<

>>>Emlékeztető 2003 április 26-i találkozónkról<<<

Meghívó 2003 április 26-ra 

A Balaton akadémia 150. nyilvános rendezvénye 2003. március 8

Meghívó 2002. március 8-ra

----------------  0  -----------------

HELIKON KASTÉLYMÚZEUM

BALATON AKADÉMIA - TÁJ ÉS MAGYARSÁG KUTATÓ KÖZPONT

KESZTHELY

Elnökök

Operatív vezetők

Püski Sádor köszöntése 

2003. március 8. 11.30.

Németh László és gróf Széchenyi István CD-n

bemutató 2003. március 8-án

Felkért professzorok

A.    Küldetésnyilatkozat

  jelmondatunk: Szent István intelmei  -Sis Honestus!- Légy becsületes!  Becsüld  az  embereket!-  szellemében :

- együttműködési  képesség minden értéket hordozó törekvéssel

- az európai műveltségeszmény tisztelete

- a magyarság szellemi-erkölcsi felemelkedésének szolgálata

- az emberi személyiség feltétlen tisztelete

B.     Működés:

- a tevékenység lényege  az első évtized célkitűzései szerint:

a. rendezvényszervezés, nyilvános tanulmányi napok

b. könyvkiadás

c. felsőoktatásban való részvétel (graduális és posztgraduális képzés)

- hogy a Balaton térsége ne csak az ország kiemelt üdülőkörzeteként legyen ismert, hanem minél többen tudjanak arról, hogy a magyar művelődésügyben és művészeti életben is századok óta kitüntetett szerepe van. Világszerte megváltozott a vidéki táj és a környezet szerepe: a hagyományosan domináló élelmiszer-ellátási funkció mellett előtérbe került a környezet és tájvédelmi funkció, a biológiai és társadalmi élettér is. A küszöbönálló európai uniós csatlakozás elsőrendű feladattá tette a humán értékek őrzését. A Balaton  Akadémia feladatává tehető, hogy segítsen a magyarság értékeinek bemutatásával igazolni nemcsak azt, hogy ezer éve európaiak vagyunk, hanem azt  is, hogy Európának is szüksége van ránk.

- Szervezeti felépítés:

A Balaton Akadémia Tanácsa  évi egy ülést  tart, melyen  alapkérdésekkel foglalkozik. Az érdemi   munkára bizottságokat hoz létre. Ezek -2002 dec. 23.-án- a következők:

A Balaton Akadémia Tanács elnökei

Professzorok tanácsa

Média-bizottság

Gazdasági munkacsoport

Operativ vezető testület

Kapcsolatok

(A Tanács elnökei közül 3 bármikor összehívhatja a tagokat. Határozatokat több mint 50 fő hozhat. Az elnökök minden bizottság és munkacsoport állandó meghívottjai. A Tanács nem jogi személy.)

A Balaton Akadémián jelenleg működő szakmai  műhelyek:

Mediterrán  Műhely

(alapitva  Budán, az Eötvös Coll.ban-1989 -ben  vez: Papp Árpád kand. c.főisk.i tanár)

latin-olasz-ó- és újgörög irod. kulturtörténet

 Lóczy Lajos földrajzi munkacsoport

(alapitva Vörösberényben 1993-ben. vez: Hajdú-Moharos József kand. + 2001)

földrajz-marketing-környezetvédelem

Németh  László irodalmi-, művelődéstörténeti munkacsoport

(alapítva Vörösberényben 1994-ben vez: Szíjártó István kand.egyetemi docens)

Keszthelyre tervezett  további  munka ill. szakterületek:

Stein Aurél keleti kapcsolatok műhelye

alapitó-vezető dr. Bárdi László egyetemi tanár, Pécs JPE Ázsia Centrum igazg.

(a Távol -Kelet civilizációja / a "selyemút"/a magyarság  keleti gyökerei )

Georgica -agrárinformációs műhely

(francia támogatással már működik. alapitó-vez: dr Csepinszky Béla a VE Georgikon karának oktatója)

"Keleti Golf-áram"

Bába Iván, lengyel műhely - szlovén, osztrák, szlovák, horvát , cseh stb együttműködés

etikai kérdések- , szellemi-erkölcsi környezetvédelem -dr. Kellermayer Miklós,  dr. Nemeshegyi Péter SJ.

(a javaslatok folyamatosan érkeznek: a Kárpát-medence néprajza /magyarok a nagyvilágban/  az Európai Únió keleti kapuja)

Az intézet teljes neve:

HELIKON KASTÉLYMÚZEUM - BALATON AKADÉMIA TÁJ ÉS MAGYARSÁGKUTATÓ INTÉZETE -KESZTHELY

 információ. e-mail: iszijarto@freemail.hu

                   www.balatonakademia/ngo.hu

Vissza a lap tetejére