Vissza a nyitó oldalra

MEGHÍVÓ

 

Március 5.-én csütörtökön 17.00-kor, határozatképtelenség esetén 17.30-kor Budapesten a Szentháromság tér 6 alatt rendkívüli közgyűlést tartunk, melynek egyetlen napirendi pontja a civil törvény rendelkezéseinek megfelelően alapszabályunk módosítása. Évi rendes beszámoló közgyűlésünk április 10.-én, pénteken 14.00-kor (határozatképtelenség esetén 14.30-kor) Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban lesz. Ekkor mutatjuk be új könyveinket Varga István, Bárdi László és Mózsa Szabolcs munkáit. Mindenkit várunk!

Barátsággal: Szijártó István elnök.

 

Közhasznúsági jelentés a 2014. év munkájáról

 

Támogatóinknak köszönhetően terveinket megvalósíthattuk. Tartottunk nyilvános tanulmányi napokat, rendeztünk mini-konferenciát Keszthelyen a Kastélyban, s más színhelyeken is találkoztunk érdeklődőkkel. Folytattuk könyvsorozataink köteteinek kiadását. (Honlapunkon igyekeztettünk mindenkit tájékoztatni rendezvényeinkről- melyeken átlag 20-30 résztvevő volt 10-12 településről.)

MÁSKOR könyvek 27. Fejér György: Házat, hazát. hitet 29. Andrásfalvy Bertalan: Magyarország földjének és népének múltja, jelene és jövője. 30. Szijártó István: Távlataink 31. Varga István: Ágaskodva Pannóniában 32. Varga István: Hűs vizeknek íze – esszék 33. Naszlady Attila: Jól-létünk időszerű kérdései

Balaton Akadémia könyvek: 79.Szijártó István: „Kőgörgelék legyen, ha néha szólok” – barátok Papp Árpádról 80. Kellei György: Üzenet odaátról

Szent György könyvek: Bardócz Zsuzsanna: Génjeink harca a XXI. század kihívásaival, Kiss László: Adalékok az egészségtan oktatásának történetéhez.

Tíz könyvet jelentettünk meg tavaly –ezt igen jó eredménynek tekintem, mert évi 6-7 kötet kiadását terveztük csak. (A Táj és Magyarságkutató Központ műhelyeinek köszönhető elsősorban ez az eredmény). Tavaly májusától az új egyesületi törvény életbe lépett. A jogi szabályozásnak igyekszünk megfelelni – ez a munka a mai napig folyamatban van. Köszönöm azok segítségét, akik ezt a munkát megosztják velem. A tagdíjbefizetések alapján szükséges a tagrevízió, s alapszabály módosításunk értelmében 3 évente lesz vezetőségválasztás.

A részletes pénzügyi beszámolót a Számvevők kft. vezetője Farkas Márta könyvvizsgáló készíti el idén is. Köszönöm ezt, miként a munkánkat anyagilag támogatóknak: Sió Eckes kft – Fazekas Endre igazgató, Hartmann-Rico Kft – Hornyák László igazgató, Philotherm Kft – Krakker Dezső igazgató, Hunginvest Kft – Petro Kálmán igazgató s az 1%-kal névtelenül segítőknek, a honlapot gondozó Kiss Zalán informatikusnak, dr. Sándor József professzor elnökhelyettesnek, dr. Csepinszky Bélának, a Város és a Kastély vezetőinek s természetesen minden tagunknak és pártolónknak.  2015-ben további nyilvános rendezvényeket tervezünk Keszthelyen és másutt valamint 6-8 kötet kiadását. Köszönöm mindenki segítségét, s kérem továbbra is.

Baráti kézszorítással: dr. Szijártó István elnök

 Vissza a lap tetejére