Vissza a nyitó oldalra

Áldott Húsvéti ünnepeket kívánok.

Miközben imádkozunk családjainkért, barátainkért, a magyarságért és minden jóakaratú emberért, azért is fohászkodunk, hogy legyen ereje orvosainknak és segítőiknek leküzdeni a járványt, bízzanak honfitársaink a Kormányban, s ez a világjárvány adjon esélyt arra is, hogy népből újra nemzetté emelkedjünk.

A Balaton Akadémia tavaszra tervezett nyilvános tanulmányi napjai őszre halasztódnak, de a konferenciasorozat előadásainak summáját már júniusban kiadjuk. Akinek kedve van csatlakozni:

A kötet a Balaton Akadémia Kiadó gondozásában a Százak Tanácsa fehér könyvek sorozatában jelenik meg.

Címe: "Szorongató tájékozatlanságunk ellen" - jövőbelátó magyarok és közép-európaiak üzenetei.

Több kiváló személyiség életpéldáját, a ma embere számára is tanulságos, hétköznapjainkban erőt adó üzenetét szeretnénk bemutatni. A járvány minden tervet zárójelbe tett - de a karantén mely a szellemi munkában nem, vagy csak részben korlátoz bennünket, lehetővé teszi, hogy fordítsak elképzelésemen, s először a könyvet készítsük el, s majd ősszel sort kerítünk az előadásokra is.

Arra kérlek hát benneteket, hogy a névsorból válasszatok egy-két (esetleg három személyt is) akinek munkásságát, életét fontosnak tartjátok a ma embere számára is bemutatni. A választott személy néhány sorával kezdenénk minden portrét, s egy-két maximum öt oldalon következne írásotok. Nem jelent gondot, ha valakiről hárman is szívesen írnátok. (Egy fotó- néhány sor az illetőtől, s aztán a Ti szövegetek arról, mit üzen nekünk.) Azt gondolom, az alanti névsorból 20-30 személyről bizonyára kapok egy-egy bemutató vázlatot, vagy mini-esszét. (12 személyről már vállaltatok előadást, volt amit már megkaptam, igy reális a kötet terve.)

Az írásokat május 4-ig kérem, s június elején kézbe vehetjük majd a kötetet.

A választható személyek:
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Szent-Györgyi Albert, Csontváry-Kosztka Tivadar, Bay Zoltán, Németh László, Illyés Gyula, Márai Sándor, Hamvas Béla, Fülep Lajos, Kornis Gyula, Cs. Szabó László, Weöres Sándor, Keresztury Dezső, Csoóri Sándor, Fekete Gyula, Albert Gábor, Kopp Mária, Makovecz Imre, Béres József, Mindszenty József, Klebelsberg Kuno, Latinovits Zoltán, Ravasz László, Papp Árpád, Püski Sándor és Püskiné Zoltán Ilona, Eszterházy János, Márton Áron, Koós Károly, László Gyula, Baross László, Molnár Tamás, Teleki Pál, Csík Ferenc, Domokos Pál Péter, Bánffy Miklós, Czine Mihály, Bálint Sándor, Nemeskürty István, Márton János, Baross László, Nagy Gáspár, Naszlady Attila, Johan Béla, Sinkovits Imre, Erdélyi Zsuzsanna, Balogh János, Stein Aurél, Kallós Zoltán, Antall József, Rózsás János, Kerényi Károly, Grosics Gyula, Andrasofszky Barna, Nagy László, Sánta Ferenc, Karol Woytila, Zbigniew Herbert, Czeslaw Milos, Bohumil Hrabal, Waclaw Felczak, Veno Taufer, Vaclav Havel, Milos Forman

Ősszel a Balaton Akadémia nyilvános tanulmányi napjain - elfoglaltságotoktól függően - élőszóban folytatjuk.

A Magyar Örökség-díjas BALATON AKADÉMIA Táj és Magyarságkutató Intézete
JÖVŐBELÁTÓ MAGYAROK ÉS KÖZÉP-EURÓPAIAK ÜZENETEI A XX. SZÁZADBÓL
címmel terveztünk konferencia-sorozatot
Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeumban
2020 őszén

Felkért védnökeink:

Prof. Kásler Miklós miniszter (fővédnök), Németh Magda vegyész, tanár, Spányi Antal rk. megyéspüspök, prof. Andrásfalvy Bertalan v. miniszter, prof. Hámori József v. miniszter, Duray Miklós író, politikus, Manninger Jenő orsz.gyűl. képviselő

Támogatóink: Pálinkás Róbert igazgató (Helikon Kastélymúzeum), Nagy Bálint polgármester (Keszthely), Hornyák László igazgató (Hartmann Kft), dr. Béres József elnök (Béres RT) MVM.

baráti kézszorítással Szijártó István a Balaton Akadémia elnöke

 Vissza a lap tetejére