Vissza a nyitó oldalra

Közhasznúsági beszámoló a Balaton Akadémia 2019 évi munkájáról


A 2018-ban kezdett "Szent László" könyvsorozat kiadását folytattuk, s négy kötetet jelentettünk meg és különböző helyeken és időpontokban be is mutattuk ezeket. 2019-ben Szent László könyveink között megjelent Andrásfalvy Bertalan, Foltán László, Deák Ernő, Pátkai Róbert munkája. Kiadtuk a Százak Tanácsa két könyvét, melyekből a Magyarságkutató központ is vásárolt 100-100 példányt ("..Hihetni egymásnak" és "...Hogy megleljük az utat hazáig"). Honlapunkon közzétettük emlékeztetőinket a fontosabb eseményekről. Tagságunkat arra kérjük, hogy rendezvényeinken személyesen, vagy a honlapunkon is szereplő számlaszámunkra fizessék be évi 2000 forintos tagdíjukat. Hároméves elmaradás után figyelmeztetést követően alapszabályunk értelmében töröljük tagjaink sorából azokat, akikre nem számíthatunk. (Akinek a pénz gondot okoz, kérjük jelezze közh. egyesületünk elnökének vagy elnökhelyettesének.)

Számlaszámunk, melyre a tagdíjakat várjuk, illetve a támogatásokat kérjük: Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület Magnet Magyar Közösségi Bank 16200106-60363530

Ezúton köszönöm meg az 1%-ot küldő névtelen támogatóinknak és külön is Farkas Márta, Hornyák László, Németh Mária, Csepinszky Béla, Mózsa Szabolcs, May Attila, Németh István Péter, Várhelyi György, Krakker Dezső, Foltán László, Kiss Zalán, Ujváry György, Orgel László tagjainknak hogy pénzadománnyal illetve önzetlen munkájukkal támogatták 2019-ben is a Balaton Akadémiát.

Kovács József professzor Úrnak köszönjük, hogy tavaly felterjesztette a Balaton Akadémiát a "Keszthely kultúrájáért "elismerésre. Megtisztelő, hogy a javasoltak között lehetett a 2003 márciusa óta Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumban otthonra talált Magyar Örökség-díjas közhasznú egyesületünk.

Táj és Magyarságkutató Intézetünk műhelymunkája, kétszáznál több nyilvános tanulmányi napunk és a Balaton Akadémia Kiadó által Keszthelyen kiadott százötven könyvünk a város kultúráját is gazdagítja. Sajnáljuk, hogy nem sikerült a helyi televízió és írott sajtó munkatársait megnyerni rendezvényeink népszerűsítésére, mert jó lenne, ha Keszthely polgárai többet tudnának munkánkról. Nem pályáztunk a város pénzügyi támogatására, kiadásainkat igyekeztünk más forrásokból fedezni, s Keszthelynek ma is csak adni szeretnénk. Manninger Jenő képviselő úrnak, dr. Szabó Imre és Ruzsics Ferenc volt polgármestereknek, s az általuk vezetett testületeknek hálásak vagyunk támogatásunkért, miként a Helikon Kastélymúzeum igazgatójának: Pálinkás Róbertnek és Tóthné Mezőfi Agáta program menedzsernek is köszönettel tartozunk találkozóink segítéséért. Kérjük Nagy Bálint polgármester Úr erkölcsi támogatását is. A Hartmann-Rico Kft, a Százak Tanácsa Alapítvány, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány pénzügyi támogatását külön köszönjük. Ez tette lehetővé, hogy könyveinket az elmúlt évben is több rendezvényen ajándékozzuk ill. önköltség alatti áron értékesítsük. (1,9 millió ft feletti volt a pénzbevétel - jórészt Hornyák László támogatásának köszönhetően. A 46 ezer forint 1% és a tagdíjakból befolyt összeg ugyan nem volt jelentős, de 193 ezer forint többlettel zártuk az évet.) Köszönettel tartozunk Ziegler Károly családi nyomdája dolgozóinak a kitűnő munkakapcsolatért.

2020-ban tervezzük May Attila kötetét, egy lengyel összeállítást, egy nemzetismereti kötetet, s a Szent László sorozatunk 25. kötete terveink szerint repertórium lesz. A Százak Tanácsa fehér könyvek sorozatában idén két kötet kiadását tervezzük. A Balaton Akadémia könyvek 83. köteteként már megjelent Bakos István Számvetés c. munkája. 29 éves egyesületünk következő közgyűlése április 4-én szombaton 11.00-kor Keszthelyen, a Kastélyban lesz -nyilvános tanulmányi napunk programja részeként- melyre mindenkit barátsággal hívunk.

prof. dr. Sándor József elnökhelyettes és dr. Szijártó István elnök

2020.március 1.

 Vissza a lap tetejére