Vissza a nyitó oldalra

Nagyrabecsült VÉDNÖKEINK, TÁMOGATÓINK, TANÁCSKOZÁSUNK ELŐADÓI ÉS HALLGATÓI

 

A Balaton Akadémia  JÖVŐBELÁTÓ MAGYAROK ÉS KÖZÉPEURÓPAIAK A XX. SZÁZADBAN című három naposra tervezett konferenciájának első két napján túljutva, -vállalt programunk 90%-át teljesítve- szeretném összefoglalni az eddigieket, s jelezni, hogy október 13.-ra tervezett összejövetelünkön, s a következő napokban mit szeretnénk még megvalósítani.

 

Először a köszönetemet fogalmazom meg erkölcsi és anyagi támogatóinknak, s a tanácskozás tartalmassá tételét segítő Ziegler Nyomdának, hogy a nyáron elkészült 28 és 54 szerzős könyveinket ("Szorongató tájékozatlanságunk ellen" 156p. és "Nagyot és szépet" 284p.) időben elkészítette, s azt már a találkozó megkezdése előtt a résztvevők kezébe adhattuk.

 

Megköszönöm Kásler Miklós miniszter Úr meleghangú videoüzenetét, melyet minden jelenlevő megismerhetett, s külön professzor Úr munkánk iránt tanúsított baráti figyelmét.

 

Tervezett programunk szerint zajlott le a szeptember 8-i és 9-i konferencia. A Helikon Kastélymúzeumba már fél tízkor megérkezett a résztvevők többsége, ahol a járványügyi előírások szerint - kézfertőtlenítés, megfelelő üléstávolság és a maszkok viselése - találkoztunk. A Keszthely TV riportot készített néhány résztvevővel. (Tudtuk, hogy fővédnökünk nem tud személyesen eljönni, Spányi Antal és Manninger Jenő védnökünknek is másutt kellett helytállnia. Duray Miklós és több külhoni meghívott a pandémia miatt nem vehetett részt találkozónkon.) Jelenléti ívünk tanulsága szerint 34 résztvevőnk volt 15 településről.

 

Programismertető, s erre az alkalomra kiadott könyveinket bemutató tájékoztatóm után a Balaton Akadémia egyik alapító tanára, tanácsunk hajdani elnöke: Németh Magda védnökünk elnökletével kezdtük a munkát.

Andrásfalvy Bertalan mondott védnöki köszöntőt, megjelölve egyben azokat a feladatainkat is, amelyek mi és csak mi oldhatunk meg.

Bíró Zoltán nagyívű Németh László előadása után Jerzy Snopek nagykövet Úr beszélt arról a javaslatáról, melyet a Százak Tanácsa által korábban már támogatott, (s most ezt tette ez a tanácskozás is) hogy miként Szent Benedek Európa védőszentje, Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa legyen Közép-Európa védőszentje.  Mindkettejük előadását a Balaton Akadémia - Várhelyi György szobrászművész által készített - emlékérmével köszöntem meg.

Cséby Géza szép Zbigniew Herbert előadása után a Balaton Akadémia hajdani vendégtanára a Széchenyi és Magyar Örökség-díjas filozófus, politológus Molnár Tamás több kontinens egyetemeinek díszdoktora - francia kapcsolatairól tartott érdekes, gondolatgazdag előadást S. Király Béla filozófus, politikai szakíró, a “Magyar Szemle” szerkesztője.

Ebéd után Csontváry Kosztka Tivadar személyiségéről, írásképéről, művészetének értékeiről, hazai és nemzetközi elismertségéről W.Barna Erika és Keserű Katalin beszéltek, majd Kodály Zoltán életművének jelentőségéről, a zenei értékekről, s a nemzeti gondolat melletti elkötelezettségéről Andrásfalvy Bertalan tartott előadást. A Trianon évében született feltaláló Béres József kivételesen küzdelmes életútját Bakos István, Márai Géza és Murányi László méltatták. Szentgyörgyi Albertről Márai Géza, Albert Gáborról Totth Elemér, Andrasofszky Barnáról Kellermayer Miklós beszéltek elismerő, szavakkal. Kornis Gyula életművének áttekintésére, a mai tanulságok megfogalmazására, Kováts-Németh Mária vállalkozott előadással, valamint a Szent László könyvek közül May Attila és Sutarski Konrád munkáit mutatta be a jelenlevőknek. A kérdések és hozzászólások után Béres József tekintette át a konferencia eddigi előadásait.

Vacsora után Kisida Elek Naszlady Attilára emlékező szavait hallgattuk és személyes benyomásainkat fogalmaztuk meg a Kastélyban.

 

Szerdán reggel 29-en kezdtük meg a tanácskozást, bár újabb résztvevők is érkeztek, melynek bevezetéseként a Balaton Akadémia öt könyvsorozatának kiadási terveiről beszéltem, bemutatva Szent László könyvsorozatunk újabb köteteit (Foltán László, Deák Ernő, Pátkai Róbert munkái). Andrásfalvy Bertalan az előző nap előadásaira is épülő feladatokról szólt, kiemelve a szabadság, a nemzeti egység és a Haza sorsának összefüggését, hangsúlyozva a példa-emberek szép életútjának követését. Csepinszky Béla színes előadásban mutatta be Sáringer Gyula professzor gazdag életművét, a hazai és nemzetközi tudományosság jelesét, Keszthely rendszerváltás utáni első országgyűlési képviselőjét, a Balaton Akadémia kiváló, szeretetre méltó tagját. Németh István Péter összefoglalta kiadás előtt álló 300 oldalas Papp Árpád kötetének fontos gondolatait, a méltatás közben megosztva velünk személyes emlékeit. A napokban átvett Berzsenyi-díjához ezúton is gratulálunk.

Sportolói példaképek, a közösségteremtő, nemzetegyesítő erő volt a következő témacsoport. Gyimesi János, May Attila, Foltán László és Várhelyi György - élsportolóként, edzőként, vezetőként megismerték a sport szépségeit, s a felvillantott pályaképekkel Grosics Gyula megnyerő személyiségének, vagy a világ legnagyobb és legeredményesebb vívójának Gerevich Aladárnak (6 olimpián 7arany 1 ezüst és két bronzérem, 14 világbajnokság 34 magyar bajnokság, több Európa-bajnoki és főiskolai világbajnoki érem) példaképül állítása tudjuk segíthet a mai sportélet irányitóinak is.

A Balaton Akadémia hajdani sok vendégtanára- mint Joós Ernő filozófus, (Montreál, Concordia Egyetem Loyola campus) a Japánból éppen hazatért Nemeshegyi Péter SJ, az immár Széchenyi és posztumusz Magyar Örökség-díjas Molnár Tamás filozófus, politológus életútjának több részletét érdemes feltárnunk a Balaton Akadémia alapításának jövőre esedékes 30.évben. Legközelebb erről is beszélnünk kellene.

“A görögök a minőség születése”- írta Németh László, s szeretném felmutatni - csatlakozva Bíró Zoltán egy majd negyven év előtti gondolatához is, hogy Közép -Európa a minőség jövője. Emberi és közösségi minőségé egyszerre. Mert mi Közép-Európaiak ahogy Czeslav Milos írta: “fel vagyunk vértezve történelmi tapasztalattal és egy különleges történelmi tudattal”. Ezer év alatt a mi térségünk nemzetei - mint videó üzenetében erre utalt Kásler Miklós is -három világbirodalom szorításában tanulták meg a személyes és közösségi értékrend becsületét. Következő kötetünk - “Közép-Európa a minőség jövője” - a térség újabb jeleseinek bemutatásával szeretné világossá tenni, hogy művészeink, tudósaink, sportolóink legjobbjai örök emberi értékek elkötelezettjei voltak. Karol Wojtyla, Szent II.János Pál pápa őrszelleme, Mózsi Ferenc lassan két esztendős Visegrád Egyetem javaslata, s erőfeszítéseink a Visegrád Collégium létrehozására, melyet olyan sokan tartunk nagyon fontosnak, indítja ezt a kötetet, s a “Szorongató tájékozatlanságunk ellen” c. könyvünkben közzétett 28 rövid portréhoz szeretnénk hozzátenni újabb lengyel és Közép-Európát reprezentáló cseh és szlovák kiválóságokat, hogy Kodály, Németh László, Szentágothai János, Hamvas Béla, Márai Sándor, Ligeti Lajos, Rózsás János, Sütő András, Magyari Lajos, Keresztury Dezső, Szabó Magda és a többi európai magyar segítsen életpéldájával erősíteni a közjót, értékrendünket, gyerekeink és unokáink értékrendjét. “Pro salute Patriae!”

 

Ehhez kérem továbbra is baráti támogatásotokat.

 

2020.szept.10.Szijártó István a Balaton Akadémia elnöke, a Százak Tanácsa ügyvivő elnöke

 Vissza a lap tetejére