Vissza a nyitó oldalra

Tájékoztató a Balaton Akadémiáról

 

Az idén 30 éves Magyar Örökség-díjjal elismert BALATON AKADÉMIÁT az Eötvös Collegium igazgatójaként hoztam létre jó társaim támogatásával. Akik közül az élőket személyesen június 22-én kedden és 23-án szerdán Keszthelyen a Helikon Kastélymúzeumban nyilvános tanulmányi napunkon köszöntöm, egyben megemlékezve 96 halottunkról, akik között a művészeti és tudományos életünk, s a magyar közélet olyan kiválóságai voltak, mint Albert Gábor, Bay Zoltán, Borsos Miklósné, Papp Árpád, Csoóri Sándor, Erdélyi Zsuzsanna és Mihály, a Püski házaspár, Fekete Gyula, Ozsváth Ferenc, Nemeskürty istván, Dévényi Zoltán, Pozsgay Imre, Ferencz Éva, Andrasofszky Barna, László Gyula, Molnár Tamás, Petro Kálmán, Borzsák István, Habsburg Ottó, Cseh Tamás, Keresztury Dezső, Hámori József.

Céljaink között szerepel a magyarság szellemi - erkölcsi felemelkedésének szolgálata, s az európai műveltségeszmény tisztelete. Németh Lászlóval valljuk: „a nemzet maga is vállalkozás, s nekünk a görögöktől kell tanulni, miként lehet a magasabb minőségi igények iskolájává tenni a nemzetet.”

Tudjuk, hogy a Balaton térsége nem pusztán kiemelt üdülőkörzet, hanem századok óta kitüntetett szerepe van művelődési és művészeti életünkben. Balatonalmádi-Vörösberényben és Balatonbogláron százötven fiatalt oktattunk, segítettünk főiskolai diplomához, huszonötöt egyetemi másoddiplomához. (Gábor Dénes Főiskola informatikus - műszaki menedzser, Debreceni Egyetem vállalkozásgazdasági szakmérnök humán menedzser szakirányon). Graduális és posztgraduális képzésünk (1993-2001) mellett négyszázhoz közelít rendezvényeink - kiállítások, kamarahangversenyek irodalmi estek, nyilvános tanulmányi napjaink - száma (13 és 300 közötti résztvevővel). A Balaton Akadémia Kiadó öt könyvsorozat gondozója (Balaton Akadémia könyvek, MÁSKOR könyvek, Szent György könyvek, Szent László könyvek, a Százak Tanácsa fehér könyvsorozata- kétszáznál több könyv mintegy 50 ezer példányban).

Balatonfüreden a Jókai villában ültünk le először tervezni, otthonunk volt Vörösberény, Balatonboglár, Balatonőszöd - a Balaton északi és déli partján s a Kárpát-medence több településén voltak rendezvényeink. Diákjaink és tanáraink is öt kontinensről voltak, több mint kétszázan támogatták a "Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület" létrehozását, melynek Táj és Magyarságtudományi Központja  2011 óta Magyar Örökség, tagja a magyarság láthatatlan szellemi múzeumának.

Mediterrán műhelyünk és Németh László irodalmi és művelődéstörténeti munkacsoportunk mellett “Keleti Golf-áram középeurópai kulturális együttműködés, Stein Aurél keleti kapcsolatok és EU-Georgicon agrárinformációs műhelyt működtettünk.

Köszönet tanárainknak, minden támogató barátunknak, s azoknak a hivataloknak, gazdasági szervezeteknek, akik megértették, hogy a Balaton Akadémia a magyarság értékeinek bemutatásával, keleti gyökereink, közép-európai kapcsolataink őrzésével igazolja, hogy ezer éve európaiak vagyunk, s tudják, hogy Európának is szüksége van ránk.

Az idei évben a járvány okozta korlátozások miatt bizonytalanok személyes találkozásaink, de mert a Százak Tanácsa könyvsorozatában és Szent László könyveink között is vannak kiadásra váró köteteink, kérjük, hogy mindazok, akiknek évi kétezer forintos tagdíjuk rendezésére, vagy munkánk támogatására módjuk van, a MAGNET Közösségi Bank 16200106-60363530 számlára küldhetnek támogatást. (Adószámunk: 18774771-1-20 Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60.172/2001./7).

Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület) Címünk a Balaton Akadémiának 2003 márciusa óta otthont adó Helikon Kastélymúzeum 8360. Keszthely Kastély u. 1. Köszönet a Kastély igazgatójának és Keszthely városának.

dr. Sándor József sebészprofesszor elnökhelyettes, May Attila építészmérnök titkár és könyvvizsgálónk, Farkas Márta közgazdász nevében is köszönöm figyelmüket, s bizalommal kérem ezt továbbra is.

Baráti kézszorítással : dr. Szijártó István, a Balaton Akadémia alapító elnöke

 Vissza a lap tetejére