Vissza a nyitó oldalra

EMLÉKEZTETŐ

 

Kedves Barátaim,

 

Jubileumi évünk ünnepi tanulmányi napjára a rendkívüli hőség ellenére 31-en jöttünk össze 15 településről. (Albertirsa, Győr, Farád, Balatongyörök, Fonyód, Badacsony, Mosdós, Kaposvár, Piliscsaba, Dunakeszi, Bercel, Gyenesdiás, Pécs, Keszthely, Bécs)

Kiküldött programunk szerint ülésünk kezdetén köszönettel fogadtuk dr. Kásler Miklós professzor úrnak, az Emberi Erőforrás Minisztérium miniszterének a 30 éves Balaton Akadémiát üdvözlő videoüzenetét (https://youtu.be/CsWt9KxHg6I)

Nagy Bálint polgármester Úr köszöntő szavait, szeretettel gondolva a Balaton Akadémia Tanácsának első elnökére a ma éppen 90. születésnapját ünneplő Németh Magdára, s elnökhelyettesünkre a ma 8o éves dr. Sándor József sebészprofesszorra. Jobbulást kívántunk beteg tagjainknak, megértve azokat, akiknek dolgozni kellett, vagy a hőség miatt nem tudták az utazást vállalni, s kimentésüket kérték. Felállva emlékeztünk örökös tagjainkra, a Balaton Akadémia elhunyt tanáraira, barátaira.

Várhelyi György szobrászművész a Balaton Akadémia "Sis honestus!" emlékérmét az ünnepi alkalomra újra alkotta, s első példányát dr. Stumpf István egyetemi tanárnak, volt kancellária miniszternek, alkotmánybírónak, miniszterelnöki biztosnak, jelképesen a Hazának ajánlottuk, a másodikat a befogadó Keszthely polgármesterének Nagy Bálintnak, köszönve elődei támogatását is, Manninger Jenőnek, Zala megye országgyűlési képviselőjének köszönjük, hogy mindig bízott bennünk, szólítható tanácsnok volt, s fő támogatónknak, Hornyák Lászlónak, akinek évtizede már a Magyar Örökség -díjjal kitüntetett Balaton Akadémia a talpon maradását köszönheti. (Öt könyvsorozatban kiadott 230 könyvünk, közel 400 rendezvényünk) Ahogy Lengyelországból 1956 forradalmi magyarsága több társadalmi támogatást kapott, mint amennyi az összes többi országból együttvéve érkezett -úgy a Hartmann-Rico Hungaria Kft. Hornyák László igazgató Úr Balaton Akadémia támogatása is ilyen arányú. Köszönjük. És az ünnepi év eseményeihez Keszthely városától, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítványtól a Balatoni Fejlesztési Tanácstól, a Béres RT Alapítványtól a Helikon Kastélymúzeumtól, a ForRest Appartmantól és magánszemélyektől érkezett támogatásokat is köszönjük.

 

Tanulmányi napunk tárgya - majdan konfereciakötetünk címe - (kézirat leadási határidő július 25) “A nagyvilágon e kívül…” így előadóinktól, s hozzászóló barátainktól Shakespeare szavaival kértem: “Nyelved országos ügyekről szónokoljon"

 

Dr. Stumpf István ma egyetemi rendszerünk megújításáért felelős miniszterelnöki megbízott nagy ívű áttekintést adott nemzetstratégiai kérdésekről, mindig keresve a közös nézőpontokat, majd a felmerült kérdésekre válaszolt. (Totth Elemér, dr. Keserű Katalin, dr. Gyurkovits Kálmán, dr. Petro Kinga de Challendar, Béres Klára, dr. Béres József, dr. Németh Ferenc, dr Kováts-Németh Mária, Foltán László) A Széchenyi gondolatokkal zárt, a nemzetpolitika számára is irányt mutató  gondolatébresztő előadás végén magam is Széchenyit idéztem: “ egyesség nélkül Hunnia semmi”. Dr. Keserű Katalintól hálásan fogadtunk egy rögtönzött képzőművészeti előadást, majd Philippe de Chalendar karnagy, csellóművész Bach művek előadásával ajándékozott meg minket.

 

Közös ebédünk után meghallgattuk Heizler Norbert CÖF kordinátor előadását, a mintegy 400 aktív civil szervezetet mozgósító sok napi feladatot vállaló munkájukról. A kérdések és hozzászólások (Foltán László, dr. Keserű Katalin, dr. Petro Kinga) is megerősítették, hogy a nemzeti érzelmű civilszervezetekre, a szellemi honvédelemre vállalkozókra most igen nagy szükség van, s ez nem pártpolitika hanem a nemzet jövőjéért érzett felelősségünk. Mert közünk van ahhoz is ami majd halálunk után történik. Jó otthona ennek az építkezésnek a Civil Összefogás Fórum, melynek alapító szervezetei között a Magyar Írószövetséggel, a Százak Tanácsával, s másokkal együtt ott volt a Balaton Akadémia is.

Dr. Deák Ernő történész, a "Bécsi Napló” főszerkesztője adatokkal dokumentálva tekintette át Európa történetének és a magyar történelemnek az összefüggéseit, megerősitve azt a tudásunkat, hogy mindig Európa része voltunk, s azok is kívánunk maradni.

Dr. Kiss Gy. Csaba művelődéstörténész, egyetemi tanár (vendégprofesszor volt Varsóban, Zágrábban, Nyitrán) a térség népei összefogásának eszközét a gazdasági-politikai összefogás mellett, egymás nyelvének tanulásában, kulturájának megismerésében látja. A horizontálisan és vertikálisan is óriási áttekintések után élénk eszmecsere kezdődött -Totth Elemér, Keserű Katalin, Béres Ferenc, Gyurkovits Kálmán, Petro Kinga,Németh Mária, Foltán László kérdéseivel, a válaszokkal és viszont-válaszokkal. Kiss Gy. Csabának közelmúltban Kőszegen megjelent Bába Ivánnal és Gyurcsik Ivánnal közösen írt "Közép-Európa magyar szemmel” kötete mellett olvashatjuk a Mandiner nagy interjúját, mely áttekinti dr Kovács István költő, történész, polonista munkásságát, a Visegrádi együttműködés 30. évfordulóján véleményét a V/4 országok mai helyzetéről. Nemzedékem legjobbjai között tudom őket, kik egész életükben a Közép-Európai együttműködés szolgálói voltak, s ma is azok. Tudom, hogy "az emberi dolgok csak akkor érthetők, ha egészükben látjuk azokat” (A. Toynbee) más nézőpontból a kultuszminiszter Keresztury Dezső üzeneteként: "szükség van egy agy szűrőjére”  Szívemmel  érzem a keserű igazságot - például a Benes dekrétumokról. Azok egyike voltam, akik utoljára láttuk Gabcikovó névtáblája mellett a magyar Bős falunevet. Láttam a nyitrai székesegyház falán az öt nyelven írt ismertető szöveget. Szomorúan vettem tudomásul, hogy magyarul nincs kiírás. Kezemben a Patrióták közössége - Domonkos László soraival - a mai Sáros megyét bemutató kötete. Mintha nem éltünk volna ezer évig együtt. Eszemmel azonban értem, hogy a politikai félmúlt után (amikor Sólyom László köztársasági elnököt nem engedték át a Duna-hid szlovák oldalára) most jobban állnak kapcsolataink.  Igazat adva Kiss Gy. Csabának, hogy a hazai tájékoztatásnak sokkal többet kellene tenni ennek bemutatására. És a felvidéki magyaroknak is végre össze kell fogni. "Mert egy vérből vagyunk.” Újra napirendre tűzésre javasolhattuk a Mózsi Ferenc által 2018 novemberében, a Százak Tanácsa által 2019 januárjában előterjesztett, az Andrássy Egyetem mintájára a magyar Országgyűlés által alapítandó Visegrád Közép-Kelet Európai Egyetem ügyét, melynek támogatására már létrehoztuk a Visegrád Collegium Baráti Kör Civil Társaságot. A kulcsszavak a nevelés, a nyelv, a kultúra, a tájékoztatás - a Templom és az Iskola…

A szerdai napot a keddi előadások, az esti beszélgetések emlékeztetőjével kezdtük, majd dr. Cséby Géza költő, szerkesztő tiszteletbeli lengyel konzul verseiből és igényes műfordításaiból olvasott fel. Totth Elemér a Balaton Akadémián szervezett programok jelentőségét érzékeltette személyes tapasztalatai alapján. Dr. Kellermayer Miklós emeritus orvos professzor “Kisérlet" címmel tartott előadása a tudomány üzletté válásáról a pénzhatalmak kiszolgálójává züllesztéséről szólt saját sejtkutatói tapasztalatai és a jelenlegi covid vírus világjárvány kapcsán. Illyés Gyula írt arról, hogy az emberiség nagy korszakai azok, amikor a kérdések sokkal fontosabbak, mint a válaszok. Lehet a mi korunk is ilyen….

Dr. Németh Ferenc docens a Kárpát-medence iskolaügyét bemutató konferenciakötetről (A magyarság megtartó ereje IV.kötet) osztotta meg véleményét, majd dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész egy.i magántanár iskolaügyünk neuralgikus kérdéseiről fejtette ki -joggal kritikus - tapasztalatait. Dr. Keserű Katalin művészettörténész prof. emerita szintén az iskolai nevelés kérdéseiről fogalmazta meg személyes tapasztalatait. S. Király Béla író, szerkesztő, filozófus Molnár Tamás professzor emlékét idézte, aki a Balaton Akadémia Vörösberényi és Balatonbogláron működő campusának tanáraként nagyrabecsült barátunk volt. (A hét végén nemzetközi konferencián fognak emlékezni a 100 éves Magyar Örökség és Széchenyi-díjas filozófusról, akinek munkásságát a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a nevét viselő kutató intézet munkatársai vizsgálják. Foltán László napi tapasztalatairól beszélt érzékeltetve a pártpolitikai megosztottságot, s Deák Ernő is ezt a gondolatot fűzte tovább hangsúlyozva a párbeszédek fontosságát, a megértésre törekvést. Béres József, Gyurkovits Kálmán és Petro Kinga hozzászólásai az előttünk álló újabb feladatokra figyelmeztettek.

A tanácskozás összefoglalásaként hangsúlyoztam, hogy a történelmi és politikai szükség nincs mindig együtt. Stevenson amerikai elnökhöz kötik a történetet: “ Elnök Úr, minden gondolkodó ember Önre szavaz! - Ez nem elég. Nekem a többség kell…"

Gyorsuló világunkra fogjuk azt a felületességet, amikor ókori szállóigéknek csak felét idézve azokat félremagyarázzuk, egy hosszabb cím rövidítésével annak lényegét csorbítjuk. Hasonló, amikor pusztán diszitősornak, hangulatfestő motivumnak ragadunk ki költői sorokat anélkül, hogy érzékeltetnénk az adott mű igazi mondanivalója éppen ellenkező értelmű.

Kitűnő barátaink osztották meg gondolataikat, aggodalmaikat nyilvános tanulmányi napunk - a kötetbe kért írások bizonyára tükrözik majd ezt - vállalt célkitűzése szerint: közös mérlegünkre tett viszonyunkat Istenhez - Hazához - Embertársainkhoz. Az emlékekkel szabadságunkat védjük, mert az emlékezet önbizalmat ad. Köszönöm előadóknak hallgatóknak ezt a két napot.

Plutarchos Periklesről írt szavait idézve “ Ami erkölcsileg jó, az vonzerőt gyakorol, tettvágyat ébreszt és nem pusztán utánzással alakítja jellemünket, hanem felkelti az elhatározásunkat az erényes tett végrehajtására is…”Tudjuk sok "erényes tett" vár ránk.

Baráti kézszorítással Szijártó István a Balaton Akadémia elnöke

 Vissza a lap tetejére