Vissza a nyitó oldalra

Emlékeztető

a Balaton Akadémia június 21.-i nyilvános tanulmányi napjáról

 

A találkozó központi témája Prof. Kásler Miklós az EMMI volt minisztere előadása volt, melyről televíziós felvétel is készült.

Miniszter Úr aki korábban is már többször volt a Balaton Akadémia előadója, érkezésekor több könyvet adott át. Ezek elolvasása után szeretném megosztani tagtársaimmal véleményemet.

Először erről az ezer oldalról szeretnék hírt adni:

"Az Európai és magyar identitásról” címmel foglalta össze Kásler professzor úr 2019 novemberében egy videóelőadásban -melyből Balogh Andrea  50 oldalon 25 fotóval szép könyvet szerkesztett - azokat a gondolatait, melyeket előadásaiból és a Szent László könyvek sorozatában (Sorsfordító események Magyarország történetében) 2018-ban megjelent tanulmányából részben már ismertünk.

2020 májusa és 2022 márciusa között Gazsó L. Ferenc nyolcvan "Életközelben -interjút" készített Miniszter Úrral, melyből a szolgálat, a szavahihetőség mellett egy, az emberi erőforrásokat valóban áttekintő tudós munkáját ismerjük meg. A Balogh Andrea Johanna társszerzővel készült kötetben 120 fotó hitelesíti az interjúkat.

Az “Új egészségkultúra 2018-2022” 140 oldalának szerkesztője Prof. Borbély Katalin az MTA doktora. A tíz fejezet minden soráról fontos lenne az egészségügyben érintett honfitársunknak tudni - s ki ne lenne lehetséges érintett? - mert a kulcsszavak: közösség, részvétel és küldetés meghatározzák egyéni és közösségi létünket.

A recenzens a Belügyminisztérium felelősségi körébe került egészségügy mai irányitóinak javasolja, hogy ezt a kötetet (esetleg új terveik bemutatásával- egy bevezető tanulmánnyal bővítve) nagy példányszámban -nem műnyomó papíron!- nyomtassa újra, s jelképes áron hozza forgalomba, hogy minél többen ismerjék meg.

A bemutatás végére hagytam azt az 582 oldalas 140 szerzős munkát, melynek címe: “Az Emberi Erőforrások Minisztériumának tevékenysége 2018-2022Nemcsak a téma, a kötet is súlyos. (Kétszáznál több könyv szerkesztője és kiadója vagyok, így ez igencsak feltűnt, hiszen a kétszer nagyobb terjedelmű válogatás Pázmány Pétertől, vagy Rákóczi Ferenc Vallomásai egészvászon kötésben jól olvasható betűfokozattal - igaz hogy nem műnyomó papíron - harmadannyi súlyt nyomnak. Áruk: 74 és 46 ft. volt a Magyar Remekírók sorozatában 1979-ben és 1983-ban Szépirodalmi Kiadó).

Azért részletezem ezt mert a hazai könyvkiadás helyzete - a lektűrök és szakácskönyvek kivételével - évtizedek óta bizony keserves állapotban van. Régóta ez a helyzet a nyugati világban - s oka a félévszázada megfigyelhető romló olvasási kedv.

Az üzleti világ csak alkalmazkodik a tényekhez. Az internet közösségi terei kielégítik a híréhséget, az ott is többnyire csak head-line olvasóknak a filmfeldolgozások, vagy a rövid összefoglalások kielégítik kulturális igényeiket. Nem tudom dr. Réthelyi Miklós és Balog Zoltán miniszter urak az előző 8 évről készítettek-e hasonló összefoglalást, - de ez az 582 oldalas kötet immár egy csúcsminisztérium hattyúdala. Pintér Sándor belügyminiszter úr külön figyelmébe ajánlom, mert egy szerényebb kivitelű utánnyomás nagy példányszámban jelképes áron - ezen az összetett felelősségi területen dolgozók számára, a politikusok, civil szervezetek számára kézikönyv lehetne. Jó lenne, ha a Belügyminisztérium  építhetne erre az összefoglalásra (vannak ennek személyi garanciái) de még fontosabb lenne, ha minden érdeklődő tényszerűen megismerhetné a végzett munkát. Szőcs Géza szavaival: “Ránk néz a jövő, s fölteszi szemüvegét a tényeket.” E sorok írója, csakúgy, mint társaim a Százak Tanácsában az általunk megismert valóságot képviseltük felelősséggel, s ezt tette a sajtó, s a megosztott pártpolitika is. Inkább az árnyékot, megoldatlan helyzeteket láttunk. Olvasóként csatlakozva e kötet szerzőihez (Kosztolányi szavaival: “ A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki irta és az olvasó, aki olvassa”) mondok köszönetet mondok Miniszter Úr. Gratulálok. Szép munka volt ez a négy év Kásler professzor úr köszönjük.

Vissza júniusi nyilvános tanulmányi napunkhoz:

Kásler professzor - akiről most tudtam meg, hogy apai ágról Déváról származik - csodálatos tárgyismerettel és lényeglátással nagyívű előadást tartott az egyetemes és magyar történelem fordulópontjait érintve. (Szent Lászlóig jutottunk, a járványoknál a Kölcseyt is elvivő koleráig) Kértem folytassuk majd. A Balaton Akadémia Várhelyi György által 30 éve készített érmével köszöntem meg előadását.

Dr. Kováts Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár, korábban a győri Apáczai Tanítóképző főiskola főigazgatója, a Selye Egyetem és a Nyugat-Magyarországi egyetem tanára a Kárpát-medence iskolaügyének áttekintésére vállalkozó konferenciák szervezőjeként immár az ötödik konferenciakötetet adta ki, s mutatta be a jelenlevőknek, akik valamennyien nagyra értékeljük neveléstörténeti és kultúraszervező munkáját, s a Farádon dr. Németh Ferenc otthonában tartott tanácskozásokat. (A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében V. konf. kötet)

Erőn felüli a tanárnő vállalása, melyet a VEAB és a Kodolányi Egyetem ugyan támogatott, de a munka oroszlánrészét egyedül végezte. Reméljük a kötetet a döntéshozók is megismerik majd.

Dr. Gereben Ferenc művelődéskutató, szociológus, a Pázmány Péter Egyetem ny. docense Pannonhalmáról, diáktársai életútjáról írt szociológiai munkát szépirodalmi eszközökkel. (“Elszálltak már, hajh, az évek.." - egy pannonhalmi osztályközösség életútjának bemutatása 1956-2021-ig) Egy generáció sorsregénye ez.  A könyvhétre kiadott kötetet még nem olvastuk , így a szerző mutatta be az 1956 őszén Pannonhalmán induló osztálytársak életútját gyakorlatilag a mai napig, de e sorok írásakor már a BónumTV és a Youtube jóvoltából egy 45 perces beszélgetésből ismerhetik meg alaposabban a kötetet, s a Petro Kinga de Chalendar kérdéseire válaszoló 80 éves Gereben Ferencet.

(Már a negyedik unokám készül Pannonhalmára, s ahogy a rokonságban összeadtuk két nemzedékből eddig húszan tanultak Kupacon, s mert valamennyien őrzik ifjúkori barátságaikat, - őszinte hálával gondolok a bencés atyákra, s köszönöm Eötvös collegista diáktársam Gereben Ferenc tanár Úr munkáját, mindnyájunk "édes grundjának”  lelki őrzését, s ennek tudományos  bemutatását.

Németh István Péter költő, szerkesztő, a Balaton Akadémiának alapításától tanára, több kötet szerzője, még több szerkesztője a Balaton Akadémia könyvek 84. köteteként írt Bodosi Györgyről.

A Pécselyen élő író- körorvos: dr. Józsa Tivadar Illyés Gyula, Németh László, Borsos Miklós és családjaik barátja, a Balaton Akadémia támogatója, akinek 3 kötetét kiadtuk. A közelmúltban, 97 évesen hagyott itt bennünket. Irodalmunk adósságát törlesztette értő elemzéseivel Németh István könyve. A szerző gondolatait a jelenlevők baráti figyelemmel fogadták.

Philippe de Chalendar karmester, csellóművész az ötödik evangelistának is nevezett Bach zenéjével örvendeztetett meg bennünket. Előadóinkra érvényesnek érzem -őszinte elismerésem és köszönetem előre bocsátásával Lukács evangéliumának sorait: "haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük."

 

Tisztelt Barátaim,

 

Gratulálunk a Lendván élő Bencze Lajos költő, fordító, szerkesztő barátunknak, aki a 2022 évi Balassi kardot kapta.

Örömmel fogadtuk, hogy országgyűlési képviselőként is mindig szólítható barátunk, találkozóink állandó résztvevője Manninger Jenő Keszthely város polgármestere lett.

Harmincan voltunk együtt 14 településről, 15-en a Százak Tanácsa tagjai.( Budapest, Budakeszi, Piliscsaba, Győr, Bercel, Albertirsa, Fonyód, Kaposvár, Balatongyörök, Gyenesdiás, Tapolca, Pécsely, Révfülöp és Keszthely) A tanácskozás a meghívóban jelzettek szerint zajlott.

 

Vezetőtársaim - dr Sándor József és May Attila nevében is köszönöm izgalmas kérdéseiteket, javaslataitokat.

Baráti kézszorítással: Szijártó István

 

    

 

 

 Vissza a lap tetejére