Vissza a nyitó oldalra

Közhasznúsági jelentés

A Társaság a Balaton Akadémiáért Közhasznú Egyesület 2022 évi munkájáról.

A honlapunkon - www.balatonakademia.hu - közzé tett emlékeztetőkből idézve

1. Ápr. 5-én, kedden délelőtt Keszthelyen, a Kastélyban a közgyűlés után  beszéltünk az április 3-i választás eredményeiről és az orosz-ukrán háborúról, a jövőről, a térség kilátásairól is, mert tudatlanságunknál csak az önbizalmunk nagyobb. Ezért adtam az "Előttünk egy nemzetnek sorsa áll” költői folytatását nyilvános tanulmányi napunk mottójául: ”Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből…”

Dr. M.Kiss Sándor Széchenyi-díjas történész, prof. emeritus a Százak Tanácsa tagjai dr. Kováts-Németh Mária neveléstörténész és Király Béla filozófus új könyvei (tanulmány és fordítás kötetek bemutatása), dr Zóka Péter filozófus, történész "Minerva pajzsa" c. kötetét, és Szijártó István "Jó  lesz egyszer emlékezni" c. a Százak Tanácsa  negyedszázadáról írott kötetét mutattuk be.

Költészetnapi előzetesként - Németh István Péter költő  új verseikkel és Philippe de Chalendar karmester, csellóművész  zenével segítettek  lelkünk őrzésében.

2. június 21.-én nyilvános tanulmányi napunkon. Prof. Kásler Miklós az EMMI volt minisztere tartott előadást, melyről televíziós felvétel is készült. Miniszter Úr aki korábban is már többször volt a Balaton Akadémia előadója, érkezésekor több könyvet adott át. Ezek elolvasása után honlapunkon megosztottam tagtársaimmal véleményemet. Melynek summázta: "Jó lenne, ha a Belügyminisztérium  építhetne erre az összefoglalásra (vannak ennek személyi garanciái) de még fontosabb lenne, ha minden érdeklődő tényszerűen megismerhetné a végzett munkát. Szőcs Géza szavaival: “Ránk néz a jövő, s fölteszi szemüvegét a tényeket.” E sorok írója, csakúgy, mint társaim a Százak Tanácsában az általunk megismert valóságot képviseltük felelősséggel, s ezt tette a sajtó, s a megosztott pártpolitika is. Inkább az árnyékot, megoldatlan helyzeteket láttunk. Olvasóként csatlakozva e kötet szerzőihez "

Kásler Miklós professzor Úr- nagyszerű tárgyismerettel és lényeglátással nagyívű előadást tartott az egyetemes és magyar történelem fordulópontjait érintve. (Szent Lászlóig jutottunk, a járványoknál a Kölcseyt is elvivő koleráig) Kértem folytassuk majd. A Balaton Akadémia Várhelyi György által 30 éve készített érmével köszöntem meg előadását.

Dr. Kováts Németh Mária neveléstörténész, egyetemi magántanár, korábban a győri Apáczai Tanítóképző főiskola főigazgatója, a Selye Egyetem és a Nyugat-Magyarországi egyetem tanára a Kárpát-medence iskolaügyének áttekintésére vállalkozó konferenciák szervezőjeként immár az ötödik konferenciakötetet adta ki, s mutatta be a jelenlevőknek, akik valamennyien nagyra értékeljük neveléstörténeti és kultúraszervező munkáját, s a Farádon dr. Németh Ferenc otthonában tartott tanácskozásokat. (A magyarság megtartó ereje a Kárpát-medencében V. konf. kötet)

Erőn felüli a tanárnő vállalása, melyet a VEAB és a Kodolányi Egyetem ugyan támogatott, de a munka oroszlánrészét egyedül végezte. Reméljük a kötetet a döntéshozók is megismerik majd.

Dr. Gereben Ferenc művelődéskutató, szociológus, a Pázmány Péter Egyetem ny. docense Pannonhalmáról, diáktársai életútjáról írt szociológiai munkát szépirodalmi eszközökkel. (“Elszálltak már, hajh, az évek." - egy pannonhalmi osztályközösség életútjának bemutatása 1956-2021-ig) Egy generáció sorsregénye ez.  A könyvhétre kiadott kötetet még nem olvastuk , így a szerző mutatta be az 1956 őszén Pannonhalmán induló osztálytársak életútját gyakorlatilag a mai napig, de e sorok írásakor már a BónumTV és a Youtube jóvoltából egy 45 perces beszélgetésből ismerhetik meg alaposabban a kötetet, s a Petro Kinga de Chalendar kérdéseire válaszoló 80 éves Gereben Ferencet.

Köszönöm Eötvös collegista diáktársam Gereben Ferenc tanár Úr munkáját, mindnyájunk "édes grundjának”  lelki őrzését, s ennek tudományos  bemutatását.

Németh István Péter költő, szerkesztő, a Balaton Akadémiának alapításától tanára, több kötet szerzője, még több szerkesztője a Balaton Akadémia könyvek 84. köteteként írt Bodosi Györgyről.

A Pécselyen élő író- körorvos: dr. Józsa Tivadar Illyés Gyula, Németh László, Borsos Miklós és családjaik barátja, a Balaton Akadémia támogatója, akinek 3 kötetét kiadtuk. A közelmúltban, 97 évesen hagyott itt bennünket. Irodalmunk adósságát törlesztette értő elemzéseivel Németh István könyve. A szerző gondolatait a jelenlevők baráti figyelemmel fogadták.

Philippe de Chalendar karmester, csellóművész az ötödik evangelistának is nevezett Bach zenéjével örvendeztetett meg bennünket. Előadóinkra érvényesnek érzem -őszinte elismerésem és köszönetem előre bocsátásával Lukács evangéliumának sorait: "haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük."

3. Gratuláltunk a Lendván élő Bencze Lajos költő, fordító, szerkesztő barátunknak, aki a 2022 évi Balassi kardot kapta.

Örömmel fogadtuk, hogy országgyűlési képviselőként is mindig szólítható barátunk, találkozóink állandó résztvevője Manninger Jenő Keszthely város polgármestere lett.

Hasonlóan mint áprilisban júniusban is harmincan voltunk együtt 14 településről, 15-en a Százak Tanácsa tagjai.( Budapest, Budakeszi, Piliscsaba, Győr, Bercel, Albertirsa, Fonyód, Kaposvár, Balatongyörök, Gyenesdiás, Tapolca, Pécsely, Révfülöp és Keszthely) A tanácskozás a meghívóban jelzettek szerint zajlott.

4. A 30 éves, Magyar Örökség-díjjal elismert Balaton Akadémia Kiadója  öt könyvsorozatot gondoz. 2022-ben  a Százak Tanácsa könyvek között a már említett  Petőfi mottóval “ Egy ezredév néz ránk ítélő szemmel” adtunk ki Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban a Százak Tanácsa találkozóján bemutatott kötetet. (Külön köszönöm a Százak Tanácsa 42 tagjának a kötetben közölt írásait. A kötetet - mely tartalmazza az előadásokat és hozzászólásokat, a szerzők tiszteletpéldányként, tagtársaink tagsági díjuk (2000 ft/év) illetve tagdíjhátralékuk befizetése után ingyen átvehetik. A közgyűlés résztvevői kiadott könyveinket féláron vásárolhatták meg.

A Szent László könyvek sorozatában kiadtuk a kitűnő történész V. Molnár László Fények és árnyak II. Katalin államában c. munkáját. A Balaton Akadémia könyvek  sorozatában Németh István Péter Bodosi Györgyről írt könyvét adtuk ki.

5. Köszönettel tartozunk az elmúlt évben munkánkat támogató Hartmann-Rico Kft-nek -Hornyák László igazgató Úrnak - a számunkra találkozási alkalmakat biztosító Helikon Kastélymúzeumnak - Pálinkás Róbert igazgató Úrnak, s Tóthné Mezőfi Agátának és munkatársaiknak. Munkánkat támogatta a gróf Károlyi Sándor Öröksége  Alapítvány , s dr. Szabó Zoltán  és Szeremley Béla. Banki támogatást kaptunk Farkas Márta, dr. Csepinszky Béla, dr. Bárdi László, dr. Mózsa Szabolcs, Ujváry György, Petro Kinga de Chalendar, dr. Béres József, Németh István, Foltán László és Király Béla mellett 1%-al, munkával és együttes gondolkodással többen segítettétek  a Balaton Akadémiát. A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet támogatta a Százak Tanácsa negyedszázados történetét bemutató kötetem megírását és kiadását, melyet tavaly közgyűlésünk résztvevői számára már kézbe adtunk.

A Számvevők Kft  elkészítette jelentésem pénzügyi mellékletét, melyet külön küldünk ki tagjainknak.

Vezetőtársaim: Farkas Márta könyvvizsgálónk, dr. Sándor József sebészprofesszor (elnökhelyettes) és May Attila építészmérnök (titkár) nevében is barátsággal: dr. Szijártó István (elnök)

2022. február 25

 Vissza a lap tetejére