Vissza a nyitó oldalra * Új kezdeményezés

Közhasznúsági jelentés a Balaton Akadémia 2005-ben végzett egyesületi munkájáról

Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt év rendezvényeiről a meghívókat (és a fényképes emlékeztetőket is!) honlapunkon folyamatosan közzétettük. Igy mindenki láthatta terveinket, s azt is, mi valósult meg belőlük. Több nyeretlen pályázatunk volt, de sikereknek is örülhettünk. Munkánkat elsősorban az NCA pályázatokon elnyert támogatás segítette.

A közgyűlésen ezt részletezem. Miután a pályázatokon elnyert pénzen kívül 2005-ben támogatásokból (Farkas Márta, Krakker Dezső, Szabó Róbert ) a nekünk adott 1%-ból illetve tagdíjfizetésből volt csak bevételünk –a tervezettnél kevesebb pénzből gazdálkodtunk. Nehezítette a helyzetet, hogy a 2005 évre pályázatokon elnyert program és működési támogatásnak csak fele érkezett meg tavaly. ( a másik fele a beadott részjelentés ill. elszámolás után idén jött). A 2005 májusi költőtalálkozót támogató Balatoni Fejlesztési Tanácstól a szerződés csak idén január végén készült el, s maga a támogatás március végén érkezik meg számlánkra. (Köszönöm a Helikon Kastélymúzeum Kht. vezetőinek a megértését, hogy vártak egyik számlánk rendezésére)

Az NCA pályázatokon elnyert támogatások szakmai és pénzügyi elszámolásai készülnek. A tervezett programokat teljesítettük, tagjainktól és vendégeinktől kedvező visszajelzéseket kaptunk. A sajtónk is jó volt. Két könyvünk - a 62. és 63. - elkészült. (Blasszauer Róbert: Kis Sváb Törökország - Schwabische Türkei és Németh István Péter: Tündéres Badacsony) Másik két kötetünk kéziratban.

Jelenleg a Balaton Akadémiának nincsenek rendezetlen anyagi, vagy egyéb ügyei. Nincsen viszont érdemi előrelépés az oktatással kapcsolatos elképzeléseink realizálására.(A Szent György oktatási együttműködés talán változtat majd ezen. Kérek majd ezzel és a 2006 évi munkatervvel kapcsolatos javaslatokat.)

Köszönöm mindazok munkáját, akik segítettek.

Az Elnökség és felügyelő bizottság egyetértésével kérjük a Közgyűléstől a jelentés elfogadását

Barátsággal:

dr.Szijártó István elnök         Várhelyi György fel.biz.eln.


Vissza a lap tetejére